ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 29/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.154,404 UNLEADED LRP 1.195,368
UNLEADED 95 1.151,567 UNLEADED 95 1.151,058
UNLEADED 100 1.214,417 UNLEADED 100 1.214,702
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,840 DIΕSEL AUTO BIO 942,107
HEATING GASOIL 735,081 HEATING GASOIL 734,175
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 460,800 LPG 455,750
LPG Auto 466,290 LPG Auto 465,000
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,910 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,000
ΒΕΑ 35/40 326,330 ΒΕΑ 30/45 325,420
ΒΕΘ 50/70 314,160 -

Comments are closed.