ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2020:

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Τρίτη, 31 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 965,242
UNLEADED 95 BIO 910,771 910,294
UNLEADED 100 BIO 977,914 978,330
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,752 745,714
HEATING GASOIL (ΧΠ) 539,399 538,260
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 685,890 688,229
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 301,673 297,758
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 361,973 358,058
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 460,897 485,640
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 337,250 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 246,501 245,351
Fuel Oil No 380 1%S 237,632 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 224,840 -
KERO SPECIAL 230,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 129,710 134,300
ΒΕΑ 30/45 - 151,730
ΒΕΑ 35/40 147,140 -
ΒΕΘ 50/70 133,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,008
UNLEADED 95 BIO 913,528 913,029
UNLEADED 100 BIO 980,985 981,402
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,318 750,270
HEATING GASOIL (ΧΠ) 543,722 542,582
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 691,138 693,486
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 306,971 303,036
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 367,271 363,336
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 465,789 490,634
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 342,650 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 250,803 249,633
Fuel Oil No 380 1%S 241,853 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 232,920 -
KERO SPECIAL 238,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,600 139,210
ΒΕΑ 30/45 - 156,720
ΒΕΑ 35/40 152,110 -
ΒΕΘ 50/70 138,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Παρασκευή, 27 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 964,825
UNLEADED 95 BIO 910,304 909,825
UNLEADED 100 BIO 978,006 978,443
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,161 748,114
HEATING GASOIL (ΧΠ) 541,728 540,589
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 687,120 689,490
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 302,589 298,642
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 362,889 358,942
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 464,375 489,352
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 337,514 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 249,796 248,646
Fuel Oil No 380 1%S 240,989 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 230,070 -
KERO SPECIAL 235,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 136,180 140,820
ΒΕΑ 30/45 - 158,400
ΒΕΑ 35/40 153,760 -
ΒΕΘ 50/70 139,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 967,601
UNLEADED 95 BIO 913,080 912,582
UNLEADED 100 BIO 981,229 981,647
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,091 748,023
HEATING GASOIL (ΧΠ) 542,481 541,322
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 691,382 693,752
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 306,677 302,690
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 366,977 362,990
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 469,815 494,936
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 341,267 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 249,755 248,585
Fuel Oil No 380 1%S 240,856 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 233,870 -
KERO SPECIAL 239,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,800 142,470
ΒΕΑ 30/45 - 160,160
ΒΕΑ 35/40 155,500 -
ΒΕΘ 50/70 141,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2020

Τετάρτη, 25 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 971,131
UNLEADED 95 BIO 916,599 916,110
UNLEADED 100 BIO 984,839 985,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,683 744,636
HEATING GASOIL (ΧΠ) 539,399 538,250
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 694,138 696,517
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 309,656 305,680
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 369,956 365,980
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 470,965 496,116
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 344,704 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 247,548 246,378
Fuel Oil No 380 1%S 238,782 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 231,440 -
KERO SPECIAL 237,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138,170 142,840
ΒΕΑ 30/45 - 160,550
ΒΕΑ 35/40 155,880 -
ΒΕΘ 50/70 141,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Τρίτη, 24 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 974,355
UNLEADED 95 BIO 919,833 919,334
UNLEADED 100 BIO 987,982 988,389
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 739,764 738,697
HEATING GASOIL (ΧΠ) 534,243 533,083
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 698,144 700,504
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 314,070 310,084
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 374,370 370,384
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,145 497,224
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 349,922 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 242,320 241,151
Fuel Oil No 380 1%S 233,645 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 225,670 -
KERO SPECIAL 231,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,170 138,830
ΒΕΑ 30/45 - 156,500
ΒΕΑ 35/40 151,840 -
ΒΕΘ 50/70 137,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Μαρτίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 21 έως 23 Μαρτίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 984,311
UNLEADED 95 BIO 929,790 929,311
UNLEADED 100 BIO 997,766 998,193
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 742,674 741,625
HEATING GASOIL (ΧΠ) 537,590 536,450
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 716,959 719,328
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 333,872 329,925
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 394,172 390,225
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,063 509,051
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 371,706 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 245,239 244,080
Fuel Oil No 380 1%S 236,452 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 237,250 -
KERO SPECIAL 242,810 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 135,350 139,990
ΒΕΑ 30/45 - 157,580
ΒΕΑ 35/40 152,930 -
ΒΕΘ 50/70 139,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 985,439
UNLEADED 95 BIO 930,948 930,491
UNLEADED 100 BIO 998,264 998,711
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 742,877 741,870
HEATING GASOIL (ΧΠ) 538,372 537,274
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 722,197 724,576
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 339,221 335,346
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 399,521 395,646
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,528 513,292
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,268 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 246,958 245,839
Fuel Oil No 380 1%S 238,252 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 243,220 -
KERO SPECIAL 248,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,380 137,990
ΒΕΑ 30/45 - 155,400
ΒΕΑ 35/40 150,790 -
ΒΕΘ 50/70 137,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020

Πέμπτη, 19 Μάρτιος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 996,566
UNLEADED 95 BIO 942,115 941,627
UNLEADED 100 BIO 1.009,146 1.009,563
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 751,827 750,799
HEATING GASOIL (ΧΠ) 548,217 547,077
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 739,781 742,099
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 357,690 353,794
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 417,990 414,094
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 499,908 524,459
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 397,507 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 257,138 255,989
Fuel Oil No 380 1%S 248,290 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 264,840 -
KERO SPECIAL 270,300 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 137,650 142,210
ΒΕΑ 30/45 - 159,500
ΒΕΑ 35/40 154,940 -
ΒΕΘ 50/70 141,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)