ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2020:

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 951,085
UNLEADED 95 BIO 896,584 896,086
UNLEADED 100 BIO 964,205 964,612
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 658,821 657,754
HEATING GASOIL (ΧΠ) 448,418 447,259
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 687,405 689,765
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 302,833 298,866
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 363,133 359,166
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 464,893 489,891
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 337,687 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 203,542 202,373
Fuel Oil No 380 1%S 200,929 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 70,010 -
KERO SPECIAL 75,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 92,040 96,680
ΒΕΑ 30/45 - 114,290
ΒΕΑ 35/40 109,650 -
ΒΕΘ 50/70 95,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 949,590
UNLEADED 95 BIO 895,089 894,580
UNLEADED 100 BIO 962,801 963,198
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 659,951 658,883
HEATING GASOIL (ΧΠ) 447,687 446,527
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 692,745 695,093
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 307,847 303,870
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 368,147 364,170
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,491 497,509
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 342,060 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 205,801 204,621
Fuel Oil No 380 1%S 203,501 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 72,610 -
KERO SPECIAL 78,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 88,300 92,950
ΒΕΑ 30/45 - 110,590
ΒΕΑ 35/40 105,940 -
ΒΕΘ 50/70 92,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020

Τρίτη, 28 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 950,628
UNLEADED 95 BIO 896,116 895,619
UNLEADED 100 BIO 963,849 964,266
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 660,876 659,818
HEATING GASOIL (ΧΠ) 447,168 446,008
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 698,724 701,094
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 313,816 309,849
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 374,116 370,149
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,562 503,611
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 348,010 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 206,146 204,977
Fuel Oil No 380 1%S 203,939 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 80,050 -
KERO SPECIAL 85,620 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 84,370 89,020
ΒΕΑ 30/45 - 106,660
ΒΕΑ 35/40 102,010 -
ΒΕΘ 50/70 88,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 έως Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020

Σάββατο 25 έως Δευτέρα 27 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 945,502
UNLEADED 95 BIO 890,991 890,482
UNLEADED 100 BIO 958,683 959,089
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 663,246 662,178
HEATING GASOIL (ΧΠ) 447,331 446,161
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 698,867 701,226
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 313,307 309,331
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 373,607 369,631
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 483,240 508,289
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 346,200 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 208,423 207,245
Fuel Oil No 380 1%S 206,431 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 95,180 -
KERO SPECIAL 100,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 81,680 86,320
ΒΕΑ 30/45 - 103,970
ΒΕΑ 35/40 99,330 -
ΒΕΘ 50/70 85,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 948,573
UNLEADED 95 BIO 894,072 893,574
UNLEADED 100 BIO 961,713 962,120
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 673,009 671,941
HEATING GASOIL (ΧΠ) 454,836 453,676
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 708,955 711,315
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 323,549 319,572
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 383,849 379,872
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 492,302 517,300
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 356,735 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 215,665 214,485
Fuel Oil No 380 1%S 213,508 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 119,630 -
KERO SPECIAL 125,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 83,530 88,170
ΒΕΑ 30/45 - 105,800
ΒΕΑ 35/40 101,160 -
ΒΕΘ 50/70 87,240 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 951,065
UNLEADED 95 BIO 896,574 896,066
UNLEADED 100 BIO 964,113 964,509
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 682,874 681,806
HEATING GASOIL (ΧΠ) 459,402 458,232
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 714,325 716,664
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 328,542 324,566
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 388,842 384,866
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,305 525,252
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 360,966 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 221,970 220,801
Fuel Oil No 380 1%S 219,916 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 140,450 -
KERO SPECIAL 146,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 90,200 94,820
ΒΕΑ 30/45 - 112,410
ΒΕΑ 35/40 107,790 -
ΒΕΘ 50/70 93,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 958,214
UNLEADED 95 BIO 903,733 903,225
UNLEADED 100 BIO 971,344 971,731
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 695,312 694,223
HEATING GASOIL (ΧΠ) 467,385 466,216
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 719,827 722,166
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 334,217 330,231
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 394,517 390,531
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 504,658 529,585
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 366,977 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 229,598 228,418
Fuel Oil No 380 1%S 227,361 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 162,020 -
KERO SPECIAL 167,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 99,180 103,800
ΒΕΑ 30/45 - 121,380
ΒΕΑ 35/40 116,760 -
ΒΕΘ 50/70 102,880 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,120
UNLEADED 95 BIO 913,639 913,131
UNLEADED 100 BIO 981,270 981,667
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 704,159 703,092
HEATING GASOIL (ΧΠ) 473,447 472,288
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 729,488 731,828
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 344,672 340,705
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 404,972 401,005
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 508,706 533,602
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 379,038 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 235,100 233,920
Fuel Oil No 380 1%S 232,700 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 175,730 -
KERO SPECIAL 181,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 108,720 113,340
ΒΕΑ 30/45 - 130,890
ΒΕΑ 35/40 126,280 -
ΒΕΘ 50/70 112,420 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Μεγ. Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 έως Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020

Μεγ. Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 έως Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 968,923
UNLEADED 95 BIO 914,433 913,945
UNLEADED 100 BIO 981,921 982,338
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 707,007 705,949
HEATING GASOIL (ΧΠ) 475,837 474,687
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 727,220 729,560
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 342,485 338,539
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 402,785 398,839
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,849 530,704
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 377,014 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 239,402 238,242
Fuel Oil No 380 1%S 237,154 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 178,890 -
KERO SPECIAL 184,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 117,220 121,830
ΒΕΑ 30/45 - 139,340
ΒΕΑ 35/40 134,730 -
ΒΕΘ 50/70 120,910 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)