ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 7th, 2018:

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,507 UNLEADED LRP 1.158,238
UNLEADED 95 1.114,639 UNLEADED 95 1.113,897
UNLEADED 100 1.177,398 UNLEADED 100 1.177,449
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,492 DIΕSEL AUTO BIO 911,577
HEATING GASOIL 705,221 HEATING GASOIL 704,215
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,040 LPG 466,520
LPG Auto 472,090 LPG Auto 472,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,980
ΒΕΑ 35/40 315,510 ΒΕΑ 30/45 314,500
ΒΕΘ 50/70 303,260 -