ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2019:

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,336
UNLEADED 95 BIO 1.179,046 1.178,568
UNLEADED 100 BIO 1.249,361 1.249,778
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,099 980,072
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,761 774,642
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,331 970,670
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 591,721 587,836
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,021 648,136
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 690,077 714,709
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,512 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,460 464,332
Fuel Oil No 380 1%S 450,948 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 562,880 -
KERO SPECIAL 568,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,980 220,980
ΒΕΑ 30/45 - 238,330
ΒΕΑ 35/40 230,330 -
ΒΕΘ 50/70 216,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019

Πέμπτη, 28 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,048
UNLEADED 95 BIO 1.179,768 1.179,290
UNLEADED 100 BIO 1.250,022 1.250,429
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,648 977,611
HEATING GASOIL (ΧΠ) 774,092 772,954
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 964,365 966,684
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 587,715 583,819
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 648,015 644,119
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 686,396 710,987
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,414 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,586 463,436
Fuel Oil No 380 1%S 450,175 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 562,040 -
KERO SPECIAL 567,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,670 222,650
ΒΕΑ 30/45 - 239,980
ΒΕΑ 35/40 232,000 -
ΒΕΘ 50/70 218,320 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019

Τετάρτη, 27 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.225,421
UNLEADED 95 BIO 1.181,171 1.180,653
UNLEADED 100 BIO 1.251,324 1.251,700
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,068 974,010
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,828 769,679
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 963,541 965,829
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 587,084 583,168
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 647,384 643,468
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,220 708,729
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,170 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 463,670 462,501
Fuel Oil No 380 1%S 449,545 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 561,540 -
KERO SPECIAL 567,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 214,800 222,750
ΒΕΑ 30/45 - 240,040
ΒΕΑ 35/40 232,090 -
ΒΕΘ 50/70 218,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 26 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,397
UNLEADED 95 BIO 1.179,148 1.178,649
UNLEADED 100 BIO 1.249,209 1.249,595
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,380 969,332
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,353 765,214
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 962,575 964,874
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 586,046 582,151
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,346 642,451
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,711 708,210
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 637,010 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 461,809 460,651
Fuel Oil No 380 1%S 448,019 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,860 -
KERO SPECIAL 566,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,570 221,530
ΒΕΑ 30/45 - 238,810
ΒΕΑ 35/40 230,850 -
ΒΕΘ 50/70 217,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 23 έως 25 Νοεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.218,231
UNLEADED 95 BIO 1.173,991 1.173,483
UNLEADED 100 BIO 1.243,900 1.244,276
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,874 964,817
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,918 760,770
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 960,367 962,656
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 583,861 579,944
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,161 640,244
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,454 705,902
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,834 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,881 457,711
Fuel Oil No 380 1%S 445,314 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,230 -
KERO SPECIAL 565,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,920 218,860
ΒΕΑ 30/45 - 236,110
ΒΕΑ 35/40 228,170 -
ΒΕΘ 50/70 214,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,240
UNLEADED 95 BIO 1.167,981 1.167,492
UNLEADED 100 BIO 1.237,798 1.238,195
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 963,637 962,600
HEATING GASOIL (ΧΠ) 759,671 758,533
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,242 960,551
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,968 578,073
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,268 638,373
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,711 702,180
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,401 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,193 456,033
Fuel Oil No 380 1%S 443,717 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,800 -
KERO SPECIAL 566,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,810 216,750
ΒΕΑ 30/45 - 233,990
ΒΕΑ 35/40 226,050 -
ΒΕΘ 50/70 212,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

Πέμπτη, 21 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,251
UNLEADED 95 BIO 1.164,991 1.164,503
UNLEADED 100 BIO 1.234,848 1.235,255
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 965,762 964,735
HEATING GASOIL (ΧΠ) 761,898 760,770
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 957,083 959,412
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 580,636 576,752
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,936 637,052
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,732 702,241
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,743 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,413 457,274
Fuel Oil No 380 1%S 444,806 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,880 -
KERO SPECIAL 571,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 208,900 216,860
ΒΕΑ 30/45 - 234,130
ΒΕΑ 35/40 226,170 -
ΒΕΘ 50/70 212,530 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,075
UNLEADED 95 BIO 1.162,824 1.162,316
UNLEADED 100 BIO 1.232,743 1.233,130
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,969 966,912
HEATING GASOIL (ΧΠ) 764,024 762,875
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,595 958,893
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,863 575,958
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,163 636,258
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,226 703,747
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,400 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,017 456,857
Fuel Oil No 380 1%S 444,124 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 569,380 -
KERO SPECIAL 574,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 207,950 215,910
ΒΕΑ 30/45 - 233,200
ΒΕΑ 35/40 225,250 -
ΒΕΘ 50/70 211,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2019

Τρίτη, 19 Νοέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,200
UNLEADED 95 BIO 1.164,899 1.164,441
UNLEADED 100 BIO 1.234,950 1.235,377
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,380 969,363
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,149 765,041
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,172 960,510
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,175 577,300
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,475 637,600
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,633 707,245
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,183 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 460,711 459,572
Fuel Oil No 380 1%S 446,840 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 573,270 -
KERO SPECIAL 578,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,430 218,430
ΒΕΑ 30/45 - 235,750
ΒΕΑ 35/40 227,750 -
ΒΕΘ 50/70 214,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)