ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2023:

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.434,190 1.433,662
UNLEADED 100 BIO 1.508,859 1.509,245
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.164,208 1.163,150
HEATING GASOIL (ΧΠ) 797,036 795,876
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.182,532 1.184,006
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 817,984 818,452
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 878,284 878,752
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,836 830,688
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 892,897 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 537,027 535,857
Fuel Oil No 380 1%S 513,269 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 713,650 -
KERO SPECIAL 719,210 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,110 429,910
ΒΕΑ 30/45 - 447,530
ΒΕΑ 35/40 446,730 -
ΒΕΘ 50/70 432,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.434,963 1.434,455
UNLEADED 100 BIO 1.509,865 1.510,262
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.167,107 1.166,060
HEATING GASOIL (ΧΠ) 799,050 797,910
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.182,125 1.183,620
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 816,651 817,139
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 876,951 877,439
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 825,888 836,790
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 889,725 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 531,261 530,101
Fuel Oil No 380 1%S 506,710 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 716,300 -
KERO SPECIAL 721,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,980 424,800
ΒΕΑ 30/45 - 442,480
ΒΕΑ 35/40 441,660 -
ΒΕΘ 50/70 427,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.435,056 1.434,567
UNLEADED 100 BIO 1.509,907 1.510,324
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.169,822 1.168,785
HEATING GASOIL (ΧΠ) 801,297 800,158
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.179,429 1.180,935
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 813,092 813,590
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 873,392 873,890
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 829,255 840,176
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 884,427 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 527,579 526,430
Fuel Oil No 380 1%S 502,398 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 718,970 -
KERO SPECIAL 724,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 421,410 422,220
ΒΕΑ 30/45 - 439,890
ΒΕΑ 35/40 439,080 -
ΒΕΘ 50/70 425,130 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.430,438 1.429,950
UNLEADED 100 BIO 1.505,310 1.505,737
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.171,215 1.170,198
HEATING GASOIL (ΧΠ) 802,731 801,613
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.174,040 1.175,565
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 806,675 807,184
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 866,975 867,484
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 831,064 842,007
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 875,955 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 523,115 521,965
Fuel Oil No 380 1%S 497,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 719,080 -
KERO SPECIAL 724,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 417,180 418,010
ΒΕΑ 30/45 - 435,700
ΒΕΑ 35/40 434,870 -
ΒΕΘ 50/70 420,910 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 25 εως 27 Μαρτίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 25 εως 27 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.423,593 1.423,065
UNLEADED 100 BIO 1.498,374 1.498,760
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.172,822 1.171,765
HEATING GASOIL (ΧΠ) 804,602 803,443
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.166,941 1.168,425
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 799,179 799,658
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 859,479 859,958
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 826,752 837,655
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 867,666 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 518,782 517,613
Fuel Oil No 380 1%S 492,350 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 719,610 -
KERO SPECIAL 725,200 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 413,980 414,790
ΒΕΑ 30/45 - 432,470
ΒΕΑ 35/40 431,670 -
ΒΕΘ 50/70 417,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.416,800 1.416,271
UNLEADED 100 BIO 1.491,539 1.491,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.175,700 1.174,643
HEATING GASOIL (ΧΠ) 807,846 806,688
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.161,632 1.163,117
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 793,514 793,983
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 853,814 854,283
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,945 834,858
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 861,279 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 515,466 514,286
Fuel Oil No 380 1%S 488,323 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 719,850 -
KERO SPECIAL 725,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 411,400 412,200
ΒΕΑ 30/45 - 429,900
ΒΕΑ 35/40 429,100 -
ΒΕΘ 50/70 415,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

 

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.411,156 1.410,627
UNLEADED 100 BIO 1.486,210 1.486,607
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.179,432 1.178,375
HEATING GASOIL (ΧΠ) 811,803 810,664
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.158,358 1.159,862
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 789,315 789,803
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 849,615 850,103
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 827,189 838,173
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 855,218 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 512,202 511,022
Fuel Oil No 380 1%S 484,285 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 722,740 -
KERO SPECIAL 728,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 409,690 410,510
ΒΕΑ 30/45 - 428,310
ΒΕΑ 35/40 427,500 -
ΒΕΘ 50/70 413,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 

 

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.403,589 1.403,102
UNLEADED 100 BIO 1.478,837 1.479,274
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.176,443 1.175,416
HEATING GASOIL (ΧΠ) 809,484 808,355
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.154,523 1.156,070
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 784,484 785,013
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 844,784 845,313
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 830,302 841,377
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 848,404 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 510,198 509,039
Fuel Oil No 380 1%S 482,363 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 720,740 -
KERO SPECIAL 726,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 410,440 411,280
ΒΕΑ 30/45 - 429,160
ΒΕΑ 35/40 428,330 -
ΒΕΘ 50/70 414,210 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 

 

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,897 1.396,358
UNLEADED 100 BIO 1.472,399 1.472,796
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.173,189 1.172,110
HEATING GASOIL (ΧΠ) 807,073 805,915
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.152,500 1.154,015
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 781,310 781,799
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 841,610 842,099
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 836,332 847,428
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 842,923 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 509,151 507,961
Fuel Oil No 380 1%S 481,488 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 718,870 -
KERO SPECIAL 724,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 412,590 413,400
ΒΕΑ 30/45 - 431,380
ΒΕΑ 35/40 430,570 -
ΒΕΘ 50/70 416,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)