ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2015:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11/2015- 30/11/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 28-30/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1060,590 UNLEADED LRP 1060,519
UNLEADED 95 1057,265 UNLEADED 95 1056,278
UNLEADED 100 1128,820 UNLEADED 100 1128,759
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 770,513 DIΕSEL AUTO BIO 769,282
HEATING GASOIL 596,544 HEATING GASOIL 595,273
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 484,150 LPG 480,520
LPG Auto 488,260 LPG Auto 489,040
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 202,630 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 200,930
ΒΕΑ 35/40 220,630 ΒΕΑ 30/45 218,930
ΒΕΘ 50/70 206,420 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1058,413 UNLEADED LRP 1058,322
UNLEADED 95 1055,098 UNLEADED 95 1054,091
UNLEADED 100 1126,542 UNLEADED 100 1126,451
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 773,716 DIΕSEL AUTO BIO 772,475
HEATING GASOIL 598,761 HEATING GASOIL 597,480
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 480,570 LPG 476,930
LPG Auto 484,490 LPG Auto 485,250
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 204,690 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 202,980
ΒΕΑ 35/40 222,670 ΒΕΑ 30/45 220,960
ΒΕΘ 50/70 208,480 - -

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 26/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1054,274 UNLEADED LRP 1055,047
UNLEADED 95 1050,959 UNLEADED 95 1050,827
UNLEADED 100 1122,240 UNLEADED 100 1122,871
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 774,326 DIΕSEL AUTO BIO 773,309
HEATING GASOIL 597,999 HEATING GASOIL 596,789
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 475,750 LPG 473,920
LPG Auto 479,560 LPG Auto 481,930
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 203,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 202,320
ΒΕΑ 35/40 221,510 ΒΕΑ 30/45 220,230
ΒΕΘ 50/70 207,340 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1050,074 UNLEADED LRP 1049,993
UNLEADED 95 1046,769 UNLEADED 95 1045,772
UNLEADED 100 1117,836 UNLEADED 100 1117,755
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 773,492 DIΕSEL AUTO BIO 772,241
HEATING GASOIL 596,372 HEATING GASOIL 595,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,810 LPG 468,170
LPG Auto 475,490 LPG Auto 476,260
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 201,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 199,550
ΒΕΑ 35/40 219,160 ΒΕΑ 30/45 217,460
ΒΕΘ 50/70 205,020 - -

ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 24/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1042,782 UNLEADED LRP 1042,375
UNLEADED 95 1039,477 UNLEADED 95 1038,145
UNLEADED 100 1110,423 UNLEADED 100 1109,945
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,377 DIΕSEL AUTO BIO 769,801
HEATING GASOIL 593,646 HEATING GASOIL 592,039
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 463,290 LPG 459,250
LPG Auto 467,290 LPG Auto 467,630
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 197,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 195,480
ΒΕΑ 35/40 215,250 ΒΕΑ 30/45 213,360
ΒΕΘ 50/70 201,120 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11/2015- 23/11/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 21-23/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1039,456 UNLEADED LRP 1039,386
UNLEADED 95 1036,162 UNLEADED 95 1035,175
UNLEADED 100 1106,995 UNLEADED 100 1106,925
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,048 DIΕSEL AUTO BIO 767,827
HEATING GASOIL 591,154 HEATING GASOIL 589,904
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 459,230 LPG 455,630
LPG Auto 463,650 LPG Auto 464,430
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 194,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 192,530
ΒΕΑ 35/40 212,110 ΒΕΑ 30/45 210,420
ΒΕΘ 50/70 197,990 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1035.856 UNLEADED LRP 1035.775
UNLEADED 95 1032.551 UNLEADED 95 1031.564
UNLEADED 100 1103.294 UNLEADED 100 1103.222
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766.770 DIΕSEL AUTO BIO 765.539
HEATING GASOIL 588.978 HEATING GASOIL 587.707
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 455.130 LPG 451.520
LPG Auto 459.800 LPG Auto 460.580
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 192.120 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 190.430
ΒΕΑ 35/40 209.990 ΒΕΑ 30/45 208.300
ΒΕΘ 50/70 195.880 - -

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1033.294 UNLEADED LRP 1033.212
UNLEADED 95 1029.998 UNLEADED 95 1029.002
UNLEADED 100 1100.589 UNLEADED 100 1100.507
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765.611 DIΕSEL AUTO BIO 764.369
HEATING GASOIL 588.083 HEATING GASOIL 586.812
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450.710 LPG 447.090
LPG Auto 455.320 LPG Auto 456.080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 191.490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 189.790
ΒΕΑ 35/40 209.330 ΒΕΑ 30/45 207.630
ΒΕΘ 50/70 195.250 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1033.741 UNLEADED LRP 1033.670
UNLEADED 95 1030.456 UNLEADED 95 1029.470
UNLEADED 100 1100.964 UNLEADED 100 1100.883
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766.607 DIΕSEL AUTO BIO 765.376
HEATING GASOIL 589.314 HEATING GASOIL 588.043
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 450.030 LPG 446.430
LPG Auto 454.380 LPG Auto 455.150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 192.920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 191.230
ΒΕΑ 35/40 210.730 ΒΕΑ 30/45 209.040
ΒΕΘ 50/70 196.670 - -