ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 19th, 2018:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/03/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  17-19/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.128,298 UNLEADED LRP 1.169,029
UNLEADED 95 1.125,439 UNLEADED 95 1.124,698
UNLEADED 100 1.188,118 UNLEADED 100 1.188,179
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,112 DIΕSEL AUTO BIO 915,218
HEATING GASOIL 706,472 HEATING GASOIL 705,465
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,020 LPG 467,520
LPG Auto 472,920 LPG Auto 473,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,200
ΒΕΑ 35/40 314,670 ΒΕΑ 30/45 313,660
ΒΕΘ 50/70 302,460 -