ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2020:

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.104,428
UNLEADED 95 BIO 1.050,334 1.049,897
UNLEADED 100 BIO 1.112,544 1.112,900
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 811,168 810,243
HEATING GASOIL (ΧΠ) 606,704 605,677
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 958,120 960,206
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 586,322 582,802
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,622 643,102
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,184 668,324
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,733 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 358,391 357,344
Fuel Oil No 380 1%S 352,594 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 375,730 -
KERO SPECIAL 380,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,090 281,200
ΒΕΑ 30/45 - 296,800
ΒΕΑ 35/40 292,690 -
ΒΕΘ 50/70 280,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.102,527
UNLEADED 95 BIO 1.048,433 1.047,985
UNLEADED 100 BIO 1.110,754 1.111,110
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 810,568 809,643
HEATING GASOIL (ΧΠ) 606,043 605,016
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 953,290 955,375
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 582,192 578,673
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,492 638,973
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,441 658,632
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,008 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 357,761 356,713
Fuel Oil No 380 1%S 351,973 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 375,390 -
KERO SPECIAL 380,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,030 281,150
ΒΕΑ 30/45 - 296,790
ΒΕΑ 35/40 292,670 -
ΒΕΘ 50/70 280,320 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.100,391
UNLEADED 95 BIO 1.046,296 1.045,849
UNLEADED 100 BIO 1.108,609 1.108,975
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,310 807,385
HEATING GASOIL (ΧΠ) 604,436 603,409
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 948,835 950,930
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 577,972 574,453
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,272 634,753
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,370 652,581
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,244 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 356,520 355,472
Fuel Oil No 380 1%S 350,793 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 372,810 -
KERO SPECIAL 377,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,570 280,700
ΒΕΑ 30/45 - 296,350
ΒΕΑ 35/40 292,220 -
ΒΕΘ 50/70 279,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή έως Δευτέρα , 25 έως 28 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή έως Δευτέρα , 25 έως 28 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.100,717
UNLEADED 95 BIO 1.046,602 1.046,175
UNLEADED 100 BIO 1.108,975 1.109,350
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,606 807,700
HEATING GASOIL (ΧΠ) 604,732 603,715
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 949,293 951,418
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,440 574,931
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,740 635,231
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,827 653,079
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,713 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 356,804 355,777
Fuel Oil No 380 1%S 351,079 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 373,140 -
KERO SPECIAL 378,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,820 280,960
ΒΕΑ 30/45 - 296,620
ΒΕΑ 35/40 292,480 -
ΒΕΘ 50/70 280,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020

 

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.101,927
UNLEADED 95 BIO 1.047,833 1.047,385
UNLEADED 100 BIO 1.110,144 1.110,500
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 809,327 808,402
HEATING GASOIL (ΧΠ) 606,583 605,555
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 951,063 953,147
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 580,077 576,558
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,377 636,858
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,411 655,602
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,127 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 358,238 357,201
Fuel Oil No 380 1%S 352,442 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 375,540 -
KERO SPECIAL 380,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,360 282,480
ΒΕΑ 30/45 - 298,120
ΒΕΑ 35/40 294,000 -
ΒΕΘ 50/70 281,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.100,920
UNLEADED 95 BIO 1.046,826 1.046,389
UNLEADED 100 BIO 1.109,036 1.109,392
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,189 807,263
HEATING GASOIL (ΧΠ) 606,623 605,596
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,422 952,507
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,304 575,785
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,604 636,085
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,777 655,926
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,058 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 358,208 357,171
Fuel Oil No 380 1%S 352,400 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 374,570 -
KERO SPECIAL 379,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,110 282,220
ΒΕΑ 30/45 - 297,840
ΒΕΑ 35/40 293,730 -
ΒΕΘ 50/70 281,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2020

 

Τρίτη, 22 Δεκέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.101,144
UNLEADED 95 BIO 1.047,049 1.046,612
UNLEADED 100 BIO 1.109,310 1.109,676
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,147 807,222
HEATING GASOIL (ΧΠ) 607,793 606,766
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 950,544 952,638
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 579,761 576,243
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,061 636,543
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,498 653,689
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,197 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 359,998 358,951
Fuel Oil No 380 1%S 354,231 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 374,320 -
KERO SPECIAL 379,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,490 282,610
ΒΕΑ 30/45 - 298,240
ΒΕΑ 35/40 294,120 -
ΒΕΘ 50/70 281,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Δεκεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.101,734
UNLEADED 95 BIO 1.047,639 1.047,202
UNLEADED 100 BIO 1.109,940 1.110,317
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,971 808,056
HEATING GASOIL (ΧΠ) 609,338 608,321
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 949,202 951,307
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,979 575,470
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,279 635,770
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,240 648,442
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 642,543 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 361,442 360,405
Fuel Oil No 380 1%S 355,634 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 375,390 -
KERO SPECIAL 380,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,010 282,130
ΒΕΑ 30/45 - 297,770
ΒΕΑ 35/40 293,650 -
ΒΕΘ 50/70 281,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.098,377
UNLEADED 95 BIO 1.044,283 1.043,825
UNLEADED 100 BIO 1.106,666 1.107,022
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 805,382 804,456
HEATING GASOIL (ΧΠ) 605,860 604,823
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 940,557 942,641
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 570,781 567,232
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,081 627,532
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 614,484 636,716
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,221 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 358,472 357,414
Fuel Oil No 380 1%S 352,777 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 369,910 -
KERO SPECIAL 374,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,780 277,900
ΒΕΑ 30/45 - 293,570
ΒΕΑ 35/40 289,450 -
ΒΕΘ 50/70 277,080 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).