ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου 14th, 2018:

ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14/03/2018

ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,212 UNLEADED LRP 1.157,923
UNLEADED 95 1.114,354 UNLEADED 95 1.113,602
UNLEADED 100 1.176,889 UNLEADED 100 1.176,921
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,970 DIΕSEL AUTO BIO 912,054
HEATING GASOIL 705,425 HEATING GASOIL 704,398
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,970 LPG 464,450
LPG Auto 468,970 LPG Auto 469,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,350
ΒΕΑ 35/40 313,830 ΒΕΑ 30/45 312,810
ΒΕΘ 50/70 301,620 -