ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Οκτωβρίου, 2023:

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,969 1.393,460
UNLEADED 100 BIO 1.469,785 1.470,212
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.268,938 1.267,881
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.027,955 1.025,281
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.106,012 1.107,558
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 725,131 725,640
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,431 785,940
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 857,659 868,836
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 767,359 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 638,717 637,547
Fuel Oil No 380 1%S 612,559 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 910,970 -
KERO SPECIAL 916,670 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 493,260 494,100
ΒΕΑ 30/45 - 512,180
ΒΕΑ 35/40 511,340 -
ΒΕΘ 50/70 497,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 28 εως 30 Οκτωβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 28 εως 30 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.393,439 1.392,880
UNLEADED 100 BIO 1.469,216 1.469,592
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.274,085 1.272,976
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.032,380 1.029,654
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.106,134 1.107,629
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 725,488 725,955
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,788 786,255
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 856,093 867,218
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 768,203 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 637,791 636,580
Fuel Oil No 380 1%S 611,024 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 917,050 -
KERO SPECIAL 922,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 498,560 499,380
ΒΕΑ 30/45 - 517,440
ΒΕΑ 35/40 516,630 -
ΒΕΘ 50/70 502,370 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,917 1.396,368
UNLEADED 100 BIO 1.472,653 1.473,029
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.282,963 1.281,875
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.041,258 1.038,542
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.110,559 1.112,063
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 729,769 730,237
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,069 790,537
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 861,585 872,690
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 772,180 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 641,381 640,181
Fuel Oil No 380 1%S 613,942 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 930,480 -
KERO SPECIAL 936,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 507,940 508,750
ΒΕΑ 30/45 - 526,780
ΒΕΑ 35/40 525,980 -
ΒΕΘ 50/70 511,740 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.403,965 1.403,426
UNLEADED 100 BIO 1.479,711 1.480,098
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.292,462 1.291,384
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.050,960 1.048,255
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.114,718 1.116,223
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 734,447 734,925
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 794,747 795,225
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,123 873,229
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,885 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 649,223 648,032
Fuel Oil No 380 1%S 621,438 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 946,170 -
KERO SPECIAL 951,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 520,050 520,870
ΒΕΑ 30/45 - 538,890
ΒΕΑ 35/40 538,070 -
ΒΕΘ 50/70 523,840 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.409,812 1.409,315
UNLEADED 100 BIO 1.485,660 1.486,087
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.301,472 1.300,425
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.058,791 1.056,127
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.118,908 1.120,453
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 739,166 739,685
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 799,466 799,985
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,581 873,727
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 783,683 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 654,094 652,934
Fuel Oil No 380 1%S 625,882 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 956,020 -
KERO SPECIAL 961,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 529,330 530,160
ΒΕΑ 30/45 - 548,190
ΒΕΑ 35/40 547,350 -
ΒΕΘ 50/70 533,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.415,163 1.414,633
UNLEADED 100 BIO 1.491,184 1.491,590
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.311,765 1.310,697
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.069,612 1.066,927
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.123,210 1.124,736
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 744,160 744,658
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 804,460 804,958
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,022 873,168
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 790,059 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 661,538 660,358
Fuel Oil No 380 1%S 632,808 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 966,050 -
KERO SPECIAL 971,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 538,840 539,670
ΒΕΑ 30/45 - 557,720
ΒΕΑ 35/40 556,890 -
ΒΕΘ 50/70 542,640 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 21 εως 23 Οκτωβρίου 2023

Σάββατο εως Δευτέρα, 21 εως 23 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.410,311 1.409,782
UNLEADED 100 BIO 1.486,312 1.486,709
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.310,401 1.309,334
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.064,670 1.061,985
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.118,552 1.120,078
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 739,756 740,244
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 800,056 800,544
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 855,625 866,771
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 786,154 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 659,616 658,426
Fuel Oil No 380 1%S 631,262 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 961,040 -
KERO SPECIAL 966,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 539,670 540,500
ΒΕΑ 30/45 - 558,570
ΒΕΑ 35/40 557,740 -
ΒΕΘ 50/70 543,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.402,236 1.401,728
UNLEADED 100 BIO 1.478,217 1.478,634
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.312,354 1.311,307
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.064,913 1.062,249
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.111,932 1.113,477
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 733,277 733,786
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,577 794,086
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 847,998 859,185
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,950 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 656,666 655,497
Fuel Oil No 380 1%S 627,997 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 960,320 -
KERO SPECIAL 966,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 536,890 537,730
ΒΕΑ 30/45 - 555,820
ΒΕΑ 35/40 554,980 -
ΒΕΘ 50/70 540,700 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,287 1.395,737
UNLEADED 100 BIO 1.472,246 1.472,623
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.316,676 1.315,557
HEATING GASOIL (ΧΠ) 1.070,019 1.067,293
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.107,670 1.109,175
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 729,088 729,556
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 789,388 789,856
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 843,227 854,374
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 775,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 656,290 655,080
Fuel Oil No 380 1%S 626,990 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 968,460 -
KERO SPECIAL 974,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 533,710 534,520
ΒΕΑ 30/45 - 552,630
ΒΕΑ 35/40 551,810 -
ΒΕΘ 50/70 537,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)