ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2020:

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,052
UNLEADED 95 BIO 1.031,804 1.031,347
UNLEADED 100 BIO 1.096,618 1.097,005
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,575 749,610
HEATING GASOIL 678,053 676,964
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 862,735 864,932
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,727 486,035
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,027 546,335
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,321 582,561
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,697 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,792 310,703
Fuel Oil No 380 1%S 308,304 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 284,060 -
KERO SPECIAL 289,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,430 241,750
ΒΕΑ 30/45 - 258,120
ΒΕΑ 35/40 253,800 -
ΒΕΘ 50/70 240,880 -

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,336
UNLEADED 95 BIO 1.032,100 1.031,621
UNLEADED 100 BIO 1.096,933 1.097,289
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,372 749,386
HEATING GASOIL 677,830 676,741
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 857,580 859,756
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 484,499 480,787
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 544,799 541,087
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 554,675 577,893
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 542,328 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 311,487 310,389
Fuel Oil No 380 1%S 307,998 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 283,490 -
KERO SPECIAL 288,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,890 243,200
ΒΕΑ 30/45 - 259,570
ΒΕΑ 35/40 255,270 -
ΒΕΘ 50/70 242,340 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 26 έως 28 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,357
UNLEADED 95 BIO 1.029,120 1.028,652
UNLEADED 100 BIO 1.093,821 1.094,188
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 748,154 747,179
HEATING GASOIL 675,744 674,676
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 848,976 851,153
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,550 471,868
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,850 532,168
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,420 571,618
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,707 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 309,199 308,101
Fuel Oil No 380 1%S 305,710 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 280,950 -
KERO SPECIAL 286,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,090 242,400
ΒΕΑ 30/45 - 258,750
ΒΕΑ 35/40 254,440 -
ΒΕΘ 50/70 241,530 -

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.080,956
UNLEADED 95 BIO 1.026,730 1.026,262
UNLEADED 100 BIO 1.091,197 1.091,574
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 746,426 745,460
HEATING GASOIL 674,199 673,121
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,471 846,647
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 471,522 467,841
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,822 528,141
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,609 563,715
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,625 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 307,154 306,067
Fuel Oil No 380 1%S 303,656 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 277,040 -
KERO SPECIAL 282,180 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,030 240,320
ΒΕΑ 30/45 - 256,620
ΒΕΑ 35/40 252,330 -
ΒΕΘ 50/70 239,460 -

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,143
UNLEADED 95 BIO 1.028,937 1.028,469
UNLEADED 100 BIO 1.093,191 1.093,557
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 748,603 747,626
HEATING GASOIL 676,487 675,409
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 837,667 839,833
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 464,129 460,457
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,429 520,757
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,944 560,970
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,042 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,558 307,469
Fuel Oil No 380 1%S 304,917 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 278,980 -
KERO SPECIAL 284,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,230 241,500
ΒΕΑ 30/45 - 257,730
ΒΕΑ 35/40 253,460 -
ΒΕΘ 50/70 240,640 -

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.083,143
UNLEADED 95 BIO 1.028,937 1.028,469
UNLEADED 100 BIO 1.093,191 1.093,557
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 748,603 747,626
HEATING GASOIL 676,487 675,409
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 837,667 839,833
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 464,129 460,457
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,429 520,757
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,944 560,970
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,042 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 308,558 307,469
Fuel Oil No 380 1%S 304,917 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 278,980 -
KERO SPECIAL 284,100 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,230 241,500
ΒΕΑ 30/45 - 257,730
ΒΕΑ 35/40 253,460 -
ΒΕΘ 50/70 240,640 -

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.088,553
UNLEADED 95 BIO 1.034,347 1.033,899
UNLEADED 100 BIO 1.098,377 1.098,764
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,891 749,945
HEATING GASOIL 678,023 676,964
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 822,748 824,924
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 447,176 443,545
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 507,476 503,845
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,273 560,197
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 500,031 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 309,728 308,649
Fuel Oil No 380 1%S 306,025 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 277,900 -
KERO SPECIAL 283,000 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 238,010 242,270
ΒΕΑ 30/45 - 258,420
ΒΕΑ 35/40 254,170 -
ΒΕΘ 50/70 241,410 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Σεπτεμβρίου  2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.087,566
UNLEADED 95 BIO 1.033,371 1.032,914
UNLEADED 100 BIO 1.097,259 1.097,625
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 749,630 748,674
HEATING GASOIL 676,609 675,541
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 811,062 813,218
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 433,863 430,222
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,163 490,522
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,009 559,861
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 483,453 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 306,778 305,700
Fuel Oil No 380 1%S 302,954 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 274,480 -
KERO SPECIAL 279,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 237,070 241,310
ΒΕΑ 30/45 - 257,420
ΒΕΑ 35/40 253,180 -
ΒΕΘ 50/70 240,460 -

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,146
UNLEADED 95 BIO 1.027,950 1.027,493
UNLEADED 100 BIO 1.091,706 1.092,082
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 745,379 744,422
HEATING GASOIL 672,053 670,995
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 801,960 804,106
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 424,232 420,601
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 484,532 480,901
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,548 554,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 472,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 300,829 299,761
Fuel Oil No 380 1%S 296,944 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 267,500 -
KERO SPECIAL 272,580 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,760 237,010
ΒΕΑ 30/45 - 253,110
ΒΕΑ 35/40 248,860 -
ΒΕΘ 50/70 236,150 -