ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2018:

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.097,716 1.138,447
UNLEADED 95 1.094,615 1.093,801
UNLEADED 100 1.161,960 1.162,011
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 951,117 950,121
HEATING GASOIL (ΧΠ) 745,189 744,091
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 869,041 869,448
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 487,866 484,072
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,166 544,372
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,824 646,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,494 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,180 432,062
Fuel Oil No 380 1%S 419,045 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 558,110 -
KERO SPECIAL 563,420 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,910 347,810
ΒΕΑ 30/45 - 364,650
ΒΕΑ 35/40 365,750 -
ΒΕΘ 50/70 352,450 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.096,568 1.137,298
UNLEADED 95 1.093,455 1.092,641
UNLEADED 100 1.160,842 1.160,882
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,155 954,148
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,393 747,295
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 867,546 867,943
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 486,218 482,425
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 546,518 542,725
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,315 646,235
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,571 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,327 434,209
Fuel Oil No 380 1%S 421,028 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 561,990 -
KERO SPECIAL 567,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,850 348,750
ΒΕΑ 30/45 - 365,600
ΒΕΑ 35/40 366,700 -
ΒΕΘ 50/70 353,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.099,791 1.140,502
UNLEADED 95 1.096,699 1.095,855
UNLEADED 100 1.163,954 1.163,974
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,707 959,680
HEATING GASOIL (ΧΠ) 754,342 753,224
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 871,727 872,092
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 490,225 486,411
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,525 546,711
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,736 651,564
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,212 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 440,462 439,324
Fuel Oil No 380 1%S 425,981 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,410 -
KERO SPECIAL 573,710 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 353,400 352,290
ΒΕΑ 30/45 - 369,090
ΒΕΑ 35/40 370,210 -
ΒΕΘ 50/70 356,940 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 27 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.103,401 1.144,122
UNLEADED 95 1.100,300 1.099,486
UNLEADED 100 1.167,503 1.167,543
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,128 965,132
HEATING GASOIL (ΧΠ) 759,926 758,827
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,699 877,096
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 494,943 491,171
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,243 551,471
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,478 658,296
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,433 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 445,436 444,327
Fuel Oil No 380 1%S 430,801 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 573,810 -
KERO SPECIAL 579,110 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 357,080 355,990
ΒΕΑ 30/45 - 372,770
ΒΕΑ 35/40 373,860 -
ΒΕΘ 50/70 360,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 24 έως 26 Νοεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.106,341 1.147,061
UNLEADED 95 1.103,248 1.102,425
UNLEADED 100 1.170,412 1.170,442
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,170 971,173
HEATING GASOIL (ΧΠ) 765,682 764,574
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 881,845 882,242
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,927 496,144
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,227 556,444
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,804 664,571
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,080 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 449,484 448,365
Fuel Oil No 380 1%S 434,574 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 580,110 -
KERO SPECIAL 585,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 359,950 358,860
ΒΕΑ 30/45 - 375,610
ΒΕΑ 35/40 376,710 -
ΒΕΘ 50/70 363,480 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.115,484 1.156,194
UNLEADED 95 1.112,401 1.111,568
UNLEADED 100 1.179,575 1.179,595
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,570 982,543
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,513 775,394
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 895,138 895,504
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 513,249 509,467
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 573,549 569,767
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 653,811 677,528
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,485 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 459,034 457,914
Fuel Oil No 380 1%S 443,819 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 592,350 -
KERO SPECIAL 597,630 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,040 367,930
ΒΕΑ 30/45 - 384,660
ΒΕΑ 35/40 385,770 -
ΒΕΘ 50/70 372,560 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

 

 

 

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.120,710 1.161,431
UNLEADED 95 1.117,619 1.116,795
UNLEADED 100 1.184,944 1.184,975
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,079 992,062
HEATING GASOIL (ΧΠ) 784,232 783,124
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 904,291 904,667
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,596 518,813
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,896 579,113
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,643 685,399
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,207 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,739 463,620
Fuel Oil No 380 1%S 449,198 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,560 -
KERO SPECIAL 606,850 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,180 373,070
ΒΕΑ 30/45 - 389,820
ΒΕΑ 35/40 390,930 -
ΒΕΘ 50/70 377,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.125,622 1.166,334
UNLEADED 95 1.122,521 1.121,687
UNLEADED 100 1.190,050 1.190,080
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.001,836 1.000,809
HEATING GASOIL (ΧΠ) 791,411 790,283
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 910,931 911,318
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 529,531 525,739
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 589,831 586,039
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,249 690,047
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,733 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 469,468 468,338
Fuel Oil No 380 1%S 453,562 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 610,390 -
KERO SPECIAL 615,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 378,130 377,010
ΒΕΑ 30/45 - 393,800
ΒΕΑ 35/40 394,910 -
ΒΕΘ 50/70 381,660 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 20 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.130,576 1.171,266
UNLEADED 95 1.127,463 1.126,619
UNLEADED 100 1.195,227 1.195,237
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,809 1.008,772
HEATING GASOIL (ΧΠ) 798,704 797,229
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 914,634 914,999
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 533,611 529,797
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,911 590,097
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,286 691,146
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,563 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 474,247 473,109
Fuel Oil No 380 1%S 457,965 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 618,370 -
KERO SPECIAL 623,690 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,260 381,140
ΒΕΑ 30/45 - 397,970
ΒΕΑ 35/40 399,090 -
ΒΕΘ 50/70 385,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)