ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2024:

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.387,438 1.386,860
UNLEADED 100 BIO 1.461,019 1.461,334
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.161,340 1.160,252
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.034,863 1.036,287
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 643,700 644,117
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,000 704,417
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 858,534 869,263
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 665,355 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 587,683 586,483
Fuel Oil No 380 1%S 569,835 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 761,670 -
KERO SPECIAL 767,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 510,280 511,030
ΒΕΑ 30/45 - 528,520
ΒΕΑ 35/40 527,770 -
ΒΕΘ 50/70 513,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.391,111 1.390,531
UNLEADED 100 BIO 1.464,802 1.465,107
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,296 1.164,187
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.028,548 1.029,951
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 636,296 636,703
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,596 697,003
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 859,805 870,513
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 655,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 591,639 590,430
Fuel Oil No 380 1%S 573,943 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 763,920 -
KERO SPECIAL 769,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 515,070 515,810
ΒΕΑ 30/45 - 533,310
ΒΕΑ 35/40 532,570 -
ΒΕΘ 50/70 518,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.396,175 1.395,636
UNLEADED 100 BIO 1.470,050 1.470,416
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.170,045 1.168,988
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.032,443 1.033,897
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 640,537 640,984
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 700,837 701,284
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 861,320 872,120
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,697 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 594,039 592,871
Fuel Oil No 380 1%S 576,293 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 766,980 -
KERO SPECIAL 772,520 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 519,200 519,980
ΒΕΑ 30/45 - 537,510
ΒΕΑ 35/40 536,730 -
ΒΕΘ 50/70 522,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.401,412 1.400,833
UNLEADED 100 BIO 1.475,470 1.475,796
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.174,581 1.173,483
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.040,293 1.041,727
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 649,314 649,731
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,614 710,031
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,683 873,463
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,334 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 597,070 595,870
Fuel Oil No 380 1%S 579,283 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 771,110 -
KERO SPECIAL 776,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 522,980 523,740
ΒΕΑ 30/45 - 541,310
ΒΕΑ 35/40 540,550 -
ΒΕΘ 50/70 526,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Ιουλίου 2024

Σάββατο έως Δευτέρα, 13 έως 15 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.403,843 1.403,294
UNLEADED 100 BIO 1.478,064 1.478,420
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.176,483 1.175,394
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.056,404 1.057,858
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 667,722 668,169
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,022 728,469
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,673 873,494
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 694,349 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 598,657 597,477
Fuel Oil No 380 1%S 580,961 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 773,670 -
KERO SPECIAL 779,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 525,480 526,260
ΒΕΑ 30/45 - 543,870
ΒΕΑ 35/40 543,090 -
ΒΕΘ 50/70 529,190 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.405,328 1.404,789
UNLEADED 100 BIO 1.479,661 1.480,027
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.179,331 1.178,252
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.074,547 1.076,001
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 688,479 688,926
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,779 749,226
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 862,500 873,351
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,333 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 601,138 599,948
Fuel Oil No 380 1%S 583,493 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 778,790 -
KERO SPECIAL 784,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 527,840 528,630
ΒΕΑ 30/45 - 546,250
ΒΕΑ 35/40 545,470 -
ΒΕΘ 50/70 531,550 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.411,125 1.410,626
UNLEADED 100 BIO 1.485,569 1.485,986
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.185,544 1.184,517
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.088,866 1.090,371
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 704,608 705,107
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 764,908 765,407
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 864,167 875,080
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,083 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 607,109 605,969
Fuel Oil No 380 1%S 589,331 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 787,600 -
KERO SPECIAL 793,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 531,960 532,780
ΒΕΑ 30/45 - 550,420
ΒΕΑ 35/40 549,600 -
ΒΕΘ 50/70 535,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.416,332 1.415,803
UNLEADED 100 BIO 1.490,878 1.491,265
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.191,108 1.190,049
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.098,731 1.100,215
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 715,531 715,999
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 775,831 776,299
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 866,659 877,531
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 753,111 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 613,759 612,600
Fuel Oil No 380 1%S 595,880 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 795,300 -
KERO SPECIAL 800,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 535,670 536,470
ΒΕΑ 30/45 - 554,120
ΒΕΑ 35/40 553,320 -
ΒΕΘ 50/70 539,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.419,515 1.418,987
UNLEADED 100 BIO 1.494,203 1.494,580
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.196,091 1.195,013
HEATING GASOIL - -
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.097,266 1.098,741
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 713,426 713,894
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 773,726 774,194
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 869,629 880,521
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,745 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 619,617 618,437
Fuel Oil No 380 1%S 601,637 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 800,690 -
KERO SPECIAL 806,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 540,140 540,940
ΒΕΑ 30/45 - 558,610
ΒΕΑ 35/40 557,810 -
ΒΕΘ 50/70 543,860 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)