ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουνίου, 2016:

ΠΕΜΠΤΗ 30/6/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,045,965 UNLEADED LRP 1,076,394
UNLEADED 95 1,042,772 UNLEADED 95 1,041,806
UNLEADED 100 1,111,440 UNLEADED 100 1,111,358
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,946 DIΕSEL AUTO BIO 767,849
HEATING GASOIL 593,789 HEATING GASOIL 592,558
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 409,140 LPG 405,940
LPG Auto 410,400 LPG Auto 411,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,570
ΒΕΑ 35/40 246,030 ΒΕΑ 30/45 244,830
ΒΕΘ 50/70 232,390 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.048,549 UNLEADED LRP 1.078,987
UNLEADED 95 1.045,385 UNLEADED 95 1.044,429
UNLEADED 100 1.113,657 UNLEADED 100 1.113,575
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,865 DIΕSEL AUTO BIO 764,776
HEATING GASOIL 591,348 HEATING GASOIL 590,137
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 407,870 LPG 404,700
LPG Auto 409,190 LPG Auto 410,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 225,010 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,840
ΒΕΑ 35/40 242,170 ΒΕΑ 30/45 240,990
ΒΕΘ 50/70 228,630 -

ΤΡΙΤΗ 28/6/2016

ΤΡΙΤΗ  28/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,053,420 UNLEADED LRP 1.083,848
UNLEADED 95 1,050,267 UNLEADED 95 1.049,321
UNLEADED 100 1,118,305 UNLEADED 100 1.118,223
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,462 DIΕSEL AUTO BIO 766,393
HEATING GASOIL 592,934 HEATING GASOIL 591,734
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 409,700 LPG 406,550
LPG Auto 410,970 LPG Auto 411,950
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,800
ΒΕΑ 35/40 241,040 ΒΕΑ 30/45 239,870
ΒΕΘ 50/70 227,560 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/6/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.056,878 UNLEADED LRP 1.087,316
UNLEADED 95 1.053,745 UNLEADED 95 1.052,810
UNLEADED 100 1.121,386 UNLEADED 100 1.121,314
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,658 DIΕSEL AUTO BIO 768,600
HEATING GASOIL 595,233 HEATING GASOIL 594,032
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,760 LPG 414,630
LPG Auto 418,240 LPG Auto 419,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 223,340 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 222,180
ΒΕΑ 35/40 240,300 ΒΕΑ 30/45 239,140
ΒΕΘ 50/70 226,910 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.058,719 UNLEADED LRP 1.089,137
UNLEADED 95 1.055,606 UNLEADED 95 1.054,651
UNLEADED 100 1.122,891 UNLEADED 100 1.122,810
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 770,553 DIΕSEL AUTO BIO 769,496
HEATING GASOIL 596,056 HEATING GASOIL 594,856
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 424,380 LPG 421,260
LPG Auto 424,190 LPG Auto 425,140
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 221,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 220,420
ΒΕΑ 35/40 238,430 ΒΕΑ 30/45 237,270
ΒΕΘ 50/70 225,130 -

ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2016

ΠΕΜΠΤΗ 23/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.054,111 UNLEADED LRP 1.084,551
UNLEADED 95 1.050,990 UNLEADED 95 1.050,064
UNLEADED 100 1.118,416 UNLEADED 100 1.118,335
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,652 DIΕSEL AUTO BIO 767,594
HEATING GASOIL 594,073 HEATING GASOIL 592,883
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,060 LPG 424,940
LPG Auto 427,410 LPG Auto 428,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 218,190 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 217,030
ΒΕΑ 35/40 235,090 ΒΕΑ 30/45 233,940
ΒΕΘ 50/70 221,750 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.047,857 UNLEADED LRP 1.078,286
UNLEADED 95 1.044,725 UNLEADED 95 1.043,778
UNLEADED 100 1.112,213 UNLEADED 100 1.112,131
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,204 DIΕSEL AUTO BIO 764,136
HEATING GASOIL 590,788 HEATING GASOIL 589,578
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 430,960 LPG 427,820
LPG Auto 429,680 LPG Auto 430,630
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 213,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,810
ΒΕΑ 35/40 230,920 ΒΕΑ 30/45 229,750
ΒΕΘ 50/70 217,540 -

ΤΡΙΤΗ 21/6/2016

ΤΡΙΤΗ  21/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,043,728 UNLEADED LRP 1.074,177
UNLEADED 95 1,040,596 UNLEADED 95 1.039,660
UNLEADED 100 1,108,145 UNLEADED 100 1.108,083
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,021 DIΕSEL AUTO BIO 763,963
HEATING GASOIL 590,442 HEATING GASOIL 589,243
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 429,930 LPG 426,800
LPG Auto 428,400 LPG Auto 429,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 212,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 211,090
ΒΕΑ 35/40 229,230 ΒΕΑ 30/45 228,070
ΒΕΘ 50/70 215,820 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/6/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/6/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,039,426 UNLEADED LRP 1.069,854
UNLEADED 95 1,036,293 UNLEADED 95 1.035,328
UNLEADED 100 1,103,934 UNLEADED 100 1.103,843
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,776 DIΕSEL AUTO BIO 763,688
HEATING GASOIL 590,087 HEATING GASOIL 588,866
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,860 LPG 425,700
LPG Auto 427,170 LPG Auto 428,120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 210,350 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 209,180
ΒΕΑ 35/40 227,370 ΒΕΑ 30/45 226,190
ΒΕΘ 50/70 213,930 -