ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2015:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 29-31/8/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1044.358 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1041.267 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1108.175 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 770.523 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 691.624 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 415.850 LPG
LPG Auto 412.800 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 204.930 50/70 & 70/100
35/40 221.730 30/45
50/70 208.460 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/8/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1036.945 UNLEADED LRP 1036.873
UNLEADED 95 1033.852 UNLEADED 95 1032.938
UNLEADED 100 1100.364 UNLEADED 100 1100.293
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759.356 DIΕSEL AUTO BIO 758.217
HEATING GASOIL 680.824 HEATING GASOIL 679.644
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 411.000 LPG 408.970
LPG Auto 407.130 LPG Auto 409.030
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 194.660 50/70 & 70/100 193.080
35/40 211.380 30/45 209.800
50/70 198.180 - -

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 27/8/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1038.959 UNLEADED LRP 1038.897
UNLEADED 95 1035.866 UNLEADED 95 1034.951
UNLEADED 100 1102.398 UNLEADED 100 1102.337
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758.736 DIΕSEL AUTO BIO 757.597
HEATING GASOIL 680.630 HEATING GASOIL 679.461
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 403.520 LPG 401.490
LPG Auto 400.860 LPG Auto 402.770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 195.430 50/70 & 70/100 193.850
35/40 212.150 30/45 210.570
50/70 198.950 - -

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1050.877 UNLEADED LRP 1050.796
UNLEADED 95 1047.786 UNLEADED 95 1046.829
UNLEADED 100 1114.765 UNLEADED 100 1114.674
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 766.983 DIΕSEL AUTO BIO 765.825
HEATING GASOIL 689.498 HEATING GASOIL 688.298
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 399.600 LPG 397.530
LPG Auto 398.960 LPG Auto 400.840
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 203.450 50/70 & 70/100 201.850
35/40 220.250 30/45 218.650
50/70 206.990 - -

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 25/8/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1064.251 UNLEADED LRP 1064.211
UNLEADED 95 1061.118 UNLEADED 95 1060.203
UNLEADED 100 1128.922 UNLEADED 100 1128.872
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 776.747 DIΕSEL AUTO BIO 775.598
HEATING GASOIL 699.811 HEATING GASOIL 698.631
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 395.770 LPG 393.710
LPG Auto 397.180 LPG Auto 399.120
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 212.190 50/70 & 70/100 210.600
35/40 229.160 30/45 227.570
50/70 215.770 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 22-24/8/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1079.577 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1076.415 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1145.031 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 788.666 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 711.262 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 389.300 LPG
LPG Auto 393.090 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 223.360 50/70 & 70/100
35/40 240.500 30/45
50/70 226.970 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1091.628 UNLEADED LRP 1091.537
UNLEADED 95 1088.456 UNLEADED 95 1087.479
UNLEADED 100 1157.489 UNLEADED 100 1157.398
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 796.731 DIΕSEL AUTO BIO 795.531
HEATING GASOIL 718.788 HEATING GASOIL 717.557
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 386.580 LPG 384.460
LPG Auto 391.290 LPG Auto 393.220
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 230.550 50/70 & 70/100 228.920
35/40 247.760 30/45 246.120
50/70 234.180 - -

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 20/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1097,782 UNLEADED LRP 1097,720
UNLEADED 95 1094,608 UNLEADED 95 1093,673
UNLEADED 100 1163,744 UNLEADED 100 1163,673
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 799,853 DIΕSEL AUTO BIO 798,673
HEATING GASOIL 721,249 HEATING GASOIL 720,039
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 381,290 LPG 379,200
LPG Auto 386,820 LPG Auto 388,780
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 234,870 50/70 & 70/100 233,240
35/40 252,080 30/45 250,450
50/70 238,490 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1102,643 UNLEADED LRP 1102,571
UNLEADED 95 1099,470 UNLEADED 95 1098,523
UNLEADED 100 1168,565 UNLEADED 100 1168,503
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 801,998 DIΕSEL AUTO BIO 800,820
HEATING GASOIL 723,101 HEATING GASOIL 721,890
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 376,770 LPG 374,680
LPG Auto 382,810 LPG Auto 384,760
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 238,300 50/70 & 70/100 236,670
35/40 255,480 30/45 253,850
50/70 241,910 - -