ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2021:

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.309,802
UNLEADED 95 BIO 1.255,595 1.255,138
UNLEADED 100 BIO 1.322,524 1.322,910
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,409 984,464
HEATING GASOIL 881,331 880,273
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.057,359 1.054,644
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 680,414 676,783
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 740,714 737,083
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 781,414 804,348
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,544 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 492,411 491,343
Fuel Oil No 380 1%S 483,289 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,840 -
KERO SPECIAL 555,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,420 390,680
ΒΕΑ 30/45 - 406,840
ΒΕΑ 35/40 402,580 -
ΒΕΘ 50/70 389,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.307,015
UNLEADED 95 BIO 1.252,789 1.252,351
UNLEADED 100 BIO 1.319,809 1.320,205
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,575 983,630
HEATING GASOIL 880,609 879,572
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.059,872 1.057,176
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 683,658 680,037
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,958 740,337
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 778,811 801,816
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,252 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 491,302 490,245
Fuel Oil No 380 1%S 482,159 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,660 -
KERO SPECIAL 554,770 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,560 388,840
ΒΕΑ 30/45 - 405,030
ΒΕΑ 35/40 400,750 -
ΒΕΘ 50/70 387,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.303,649
UNLEADED 95 BIO 1.249,412 1.248,985
UNLEADED 100 BIO 1.316,443 1.316,839
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,151 982,206
HEATING GASOIL 879,399 878,362
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,512 1.057,807
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 684,624 680,994
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 744,924 741,294
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 777,194 800,219
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 736,859 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 489,675 488,618
Fuel Oil No 380 1%S 480,502 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,120 -
KERO SPECIAL 553,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,370 386,650
ΒΕΑ 30/45 - 402,850
ΒΕΑ 35/40 398,570 -
ΒΕΘ 50/70 385,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.299,113
UNLEADED 95 BIO 1.244,897 1.244,439
UNLEADED 100 BIO 1.311,906 1.312,293
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,386 979,429
HEATING GASOIL 876,653 875,595
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.055,742 1.053,027
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 679,519 675,878
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,819 736,178
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 774,774 797,788
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,083 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 487,255 486,187
Fuel Oil No 380 1%S 478,163 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,790 -
KERO SPECIAL 549,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 379,220 383,500
ΒΕΑ 30/45 - 399,720
ΒΕΑ 35/40 395,440 -
ΒΕΘ 50/70 382,630 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 24 εως 26 Ιουλίου 2021

Σάββατο εως Δευτέρα, 24 εως 26 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.291,343
UNLEADED 95 BIO 1.237,137 1.236,669
UNLEADED 100 BIO 1.304,066 1.304,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 973,450 972,473
HEATING GASOIL 869,799 868,720
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.045,562 1.042,826
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 668,668 665,007
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,968 725,307
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,353 792,357
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,869 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 481,692 480,614
Fuel Oil No 380 1%S 472,855 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 536,130 -
KERO SPECIAL 541,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,700 376,970
ΒΕΑ 30/45 - 393,190
ΒΕΑ 35/40 388,920 -
ΒΕΘ 50/70 376,120 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.284,041
UNLEADED 95 BIO 1.229,825 1.229,367
UNLEADED 100 BIO 1.296,651 1.297,038
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,422 965,466
HEATING GASOIL 862,487 861,438
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.036,348 1.033,633
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 658,620 654,969
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,920 715,269
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 765,976 789,012
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,153 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 475,691 474,623
Fuel Oil No 380 1%S 467,098 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 527,800 -
KERO SPECIAL 532,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 366,360 370,630
ΒΕΑ 30/45 - 386,860
ΒΕΑ 35/40 382,580 -
ΒΕΘ 50/70 369,770 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.285,078
UNLEADED 95 BIO 1.230,842 1.230,405
UNLEADED 100 BIO 1.297,648 1.298,055
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 966,889 965,954
HEATING GASOIL 863,330 862,293
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.036,114 1.033,430
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 657,623 654,002
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,923 714,302
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 771,082 794,117
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 704,631 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 476,831 475,783
Fuel Oil No 380 1%S 468,257 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 527,970 -
KERO SPECIAL 533,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 366,570 370,850
ΒΕΑ 30/45 - 387,070
ΒΕΑ 35/40 382,780 -
ΒΕΘ 50/70 369,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.289,472
UNLEADED 95 BIO 1.235,255 1.234,808
UNLEADED 100 BIO 1.302,072 1.302,469
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 969,575 968,619
HEATING GASOIL 866,635 865,588
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.038,249 1.035,545
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 659,260 655,619
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 719,560 715,919
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 776,705 799,710
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 705,272 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 480,034 478,977
Fuel Oil No 380 1%S 471,389 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 530,980 -
KERO SPECIAL 536,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,210 373,490
ΒΕΑ 30/45 - 389,690
ΒΕΑ 35/40 385,410 -
ΒΕΘ 50/70 372,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.299,052
UNLEADED 95 BIO 1.244,835 1.244,378
UNLEADED 100 BIO 1.311,744 1.312,120
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,372 977,416
HEATING GASOIL 875,890 874,822
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.047,179 1.044,464
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 668,169 664,518
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,469 724,818
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 785,788 808,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 714,140 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 488,110 487,031
Fuel Oil No 380 1%S 479,190 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 541,430 -
KERO SPECIAL 546,540 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,490 380,760
ΒΕΑ 30/45 - 396,940
ΒΕΑ 35/40 392,680 -
ΒΕΘ 50/70 379,900 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)