ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Δεκεμβρίου, 2015:

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1015,760 UNLEADED LRP 1015,699
UNLEADED 95 1012,547 UNLEADED 95 1011,591
UNLEADED 100 1081,448 UNLEADED 100 1081,397
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,967 DIΕSEL AUTO BIO 688,777
HEATING GASOIL 516,140 HEATING GASOIL 514,920
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,900 LPG 434,390
LPG Auto 437,630 LPG Auto 438,410
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,150
ΒΕΑ 35/40 165,240 ΒΕΑ 30/45 163,590
ΒΕΘ 50/70 151,470 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1012,282 UNLEADED LRP 1012,201
UNLEADED 95 1009,059 UNLEADED 95 1008,082
UNLEADED 100 1077,940 UNLEADED 100 1077,859
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,895 DIΕSEL AUTO BIO 688,695
HEATING GASOIL 516,120 HEATING GASOIL 514,879
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,460 LPG 432,920
LPG Auto 435,870 LPG Auto 436,620
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,780
ΒΕΑ 35/40 164,880 ΒΕΑ 30/45 163,230
ΒΕΘ 50/70 151,110 - -

ΤΡΙΤΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 29/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1008,926 UNLEADED LRP 1009,547
UNLEADED 95 1005,702 UNLEADED 95 1005,418
UNLEADED 100 1074,542 UNLEADED 100 1075,285
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,037 DIΕSEL AUTO BIO 686,427
HEATING GASOIL 513,343 HEATING GASOIL 512,683
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 433,330 LPG 430,690
LPG Auto 432,340 LPG Auto 433,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,420 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,070
ΒΕΑ 35/40 162,870 ΒΕΑ 30/45 161,550
ΒΕΘ 50/70 149,100 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2015 – 28/12/2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -ΔΕΥΤΕΡΑ 25-28/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1009,628 UNLEADED LRP 1009,547
UNLEADED 95 1006,403 UNLEADED 95 1005,418
UNLEADED 100 1075,387 UNLEADED 100 1075,285
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,647 DIΕSEL AUTO BIO 686,427
HEATING GASOIL 513,933 HEATING GASOIL 512,683
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 434,250 LPG 430,690
LPG Auto 433,250 LPG Auto 433,980
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,070
ΒΕΑ 35/40 163,210 ΒΕΑ 30/45 161,550
ΒΕΘ 50/70 149,410 - -

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1011,895 UNLEADED LRP 1010,503
UNLEADED 95 1008,662 UNLEADED 95 1006,383
UNLEADED 100 1077,838 UNLEADED 100 1076,170
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 688,166 DIΕSEL AUTO BIO 685,827
HEATING GASOIL 514,829 HEATING GASOIL 512,479
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,240 LPG 431,000
LPG Auto 435,130 LPG Auto 434,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 145,980 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,750
ΒΕΑ 35/40 163,510 ΒΕΑ 30/45 161,210
ΒΕΘ 50/70 149,670 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1014,388 UNLEADED LRP 1012,374
UNLEADED 95 1011,143 UNLEADED 95 1008,255
UNLEADED 100 1080,462 UNLEADED 100 1078,008
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,383 DIΕSEL AUTO BIO 684,546
HEATING GASOIL 514,625 HEATING GASOIL 511,788
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 437,330 LPG 431,320
LPG Auto 436,260 LPG Auto 434,540
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 147,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 144,550
ΒΕΑ 35/40 164,600 ΒΕΑ 30/45 162,010
ΒΕΘ 50/70 150,740 - -

ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 22/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1017,286 UNLEADED LRP 1015,109
UNLEADED 95 1014,042 UNLEADED 95 1010,991
UNLEADED 100 1083,431 UNLEADED 100 1080,848
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 687,363 DIΕSEL AUTO BIO 684,393
HEATING GASOIL 515,063 HEATING GASOIL 512,082
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 436,050 LPG 429,850
LPG Auto 435,510 LPG Auto 433,600
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 148,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 146,280
ΒΕΑ 35/40 166,410 ΒΕΑ 30/45 163,740
ΒΕΘ 50/70 152,540 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2015 – 21/12/2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1019,350 UNLEADED LRP 1018,099
UNLEADED 95 1016,116 UNLEADED 95 1013,991
UNLEADED 100 1085,354 UNLEADED 100 1083,879
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 689,091 DIΕSEL AUTO BIO 686,905
HEATING GASOIL 517,229 HEATING GASOIL 515,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 431,530 LPG 426,540
LPG Auto 432,210 LPG Auto 431,510
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,720 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,550
ΒΕΑ 35/40 169,240 ΒΕΑ 30/45 167,010
ΒΕΘ 50/70 155,410 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1016,696 UNLEADED LRP 1016,625
UNLEADED 95 1013,472 UNLEADED 95 1012,505
UNLEADED 100 1082,455 UNLEADED 100 1082,384
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 685,593 DIΕSEL AUTO BIO 684,393
HEATING GASOIL 513,812 HEATING GASOIL 512,581
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 422,030 LPG 418,500
LPG Auto 423,860 LPG Auto 424,610
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 151,150 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 149,490
ΒΕΑ 35/40 168,610 ΒΕΑ 30/45 166,950
ΒΕΘ 50/70 154,830 - -