ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2024:

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.415,650 1.415,142
UNLEADED 100 BIO 1.490,075 1.490,481
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.216,491 1.215,464
HEATING GASOIL (ΧΠ) 964,932 963,711
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.074,678 1.076,174
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 694,865 695,364
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,165 755,664
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 818,799 829,692
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,250 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 589,820 588,670
Fuel Oil No 380 1%S 565,940 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 802,280 -
KERO SPECIAL 807,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 480,650 481,470
ΒΕΑ 30/45 - 499,090
ΒΕΑ 35/40 498,270 -
ΒΕΘ 50/70 484,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.412,436 1.411,939
UNLEADED 100 BIO 1.486,770 1.487,176
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.220,936 1.219,909
HEATING GASOIL (ΧΠ) 967,831 966,600
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.072,146 1.073,641
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 691,834 692,323
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 752,134 752,623
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 819,806 830,688
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,202 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 591,222 590,084
Fuel Oil No 380 1%S 567,150 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 808,900 -
KERO SPECIAL 814,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 482,160 482,980
ΒΕΑ 30/45 - 500,580
ΒΕΑ 35/40 499,770 -
ΒΕΘ 50/70 485,870 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.409,792 1.409,264
UNLEADED 100 BIO 1.484,156 1.484,542
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.221,618 1.220,569
HEATING GASOIL (ΧΠ) 966,427 965,177
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.070,499 1.071,983
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,790 690,259
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 750,090 750,559
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 820,996 831,867
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,344 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 591,395 590,237
Fuel Oil No 380 1%S 567,506 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 809,920 -
KERO SPECIAL 815,480 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 483,800 484,600
ΒΕΑ 30/45 - 502,220
ΒΕΑ 35/40 501,420 -
ΒΕΘ 50/70 487,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 24 εως 26 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 24 εως 26 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.408,471 1.407,921
UNLEADED 100 BIO 1.482,895 1.483,251
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.224,963 1.223,875
HEATING GASOIL (ΧΠ) 966,041 964,760
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.070,753 1.072,207
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 689,649 690,086
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 749,949 750,386
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 823,966 834,817
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 731,429 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 590,907 589,728
Fuel Oil No 380 1%S 567,018 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 811,820 -
KERO SPECIAL 817,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 484,330 485,100
ΒΕΑ 30/45 - 502,750
ΒΕΑ 35/40 501,970 -
ΒΕΘ 50/70 488,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.410,241 1.409,742
UNLEADED 100 BIO 1.484,776 1.485,193
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.231,919 1.230,892
HEATING GASOIL (ΧΠ) 969,539 968,319
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.071,648 1.073,163
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 690,055 690,553
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 750,355 750,853
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 828,298 839,221
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 730,860 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 590,775 589,626
Fuel Oil No 380 1%S 566,459 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 817,400 -
KERO SPECIAL 822,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 487,510 488,330
ΒΕΑ 30/45 - 506,000
ΒΕΑ 35/40 505,180 -
ΒΕΘ 50/70 491,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.414,206 1.413,708
UNLEADED 100 BIO 1.488,915 1.489,332
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.238,438 1.237,421
HEATING GASOIL (ΧΠ) 972,620 971,400
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.076,377 1.077,892
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 694,672 695,181
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 754,972 755,481
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 833,810 844,764
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 735,252 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 587,683 586,544
Fuel Oil No 380 1%S 562,706 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 822,390 -
KERO SPECIAL 827,980 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 490,630 491,460
ΒΕΑ 30/45 - 509,160
ΒΕΑ 35/40 508,330 -
ΒΕΘ 50/70 494,360 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.417,237 1.416,708
UNLEADED 100 BIO 1.492,078 1.492,475
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.248,253 1.247,185
HEATING GASOIL (ΧΠ) 979,312 978,062
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.083,740 1.085,235
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 701,801 702,280
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 762,101 762,580
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 842,821 853,754
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,914 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 583,910 582,741
Fuel Oil No 380 1%S 557,784 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 831,850 -
KERO SPECIAL 837,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 492,410 493,210
ΒΕΑ 30/45 - 510,930
ΒΕΑ 35/40 510,130 -
ΒΕΘ 50/70 496,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.421,702 1.421,183
UNLEADED 100 BIO 1.496,736 1.497,143
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.255,524 1.254,477
HEATING GASOIL (ΧΠ) 984,540 983,289
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.090,625 1.092,130
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 708,717 709,205
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 769,017 769,505
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 849,472 860,435
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 748,890 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 580,727 579,558
Fuel Oil No 380 1%S 553,675 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,330 -
KERO SPECIAL 846,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 495,050 495,860
ΒΕΑ 30/45 - 513,620
ΒΕΑ 35/40 512,810 -
ΒΕΘ 50/70 498,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 17 εως 19 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 17 εως 19 Φεβρουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.423,980 1.423,440
UNLEADED 100 BIO 1.499,024 1.499,411
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.261,525 1.260,447
HEATING GASOIL (ΧΠ) 988,475 987,204
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.095,243 1.096,717
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 713,833 714,301
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 774,133 774,601
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 850,570 861,503
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 755,014 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 576,863 575,683
Fuel Oil No 380 1%S 548,977 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 850,130 -
KERO SPECIAL 855,740 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 496,560 497,360
ΒΕΑ 30/45 - 515,110
ΒΕΑ 35/40 514,310 -
ΒΕΘ 50/70 500,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)