ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαΐου, 2018:

ΠΕΜΠΤΗ 31/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 31/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.228,818 UNLEADED LRP 1.269,559
UNLEADED 95 1.225,787 UNLEADED 95 1.225,004
UNLEADED 100 1.293,316 UNLEADED 100 1.293,377
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.025,145 DIΕSEL AUTO BIO 1.024,179
HEATING GASOIL 943,887 HEATING GASOIL 942,819
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,800 LPG 535,100
LPG Auto 549,460 LPG Auto 549,770
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,750 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,680
ΒΕΑ 35/40 405,170 ΒΕΑ 30/45 404,110
ΒΕΘ 50/70 392,210 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.231,563 UNLEADED LRP 1.272,284
UNLEADED 95 1.228,543 UNLEADED 95 1.227,739
UNLEADED 100 1.295,981 UNLEADED 100 1.296,021
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,555 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,579
HEATING GASOIL 945,687 HEATING GASOIL 944,609
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,120 LPG 534,420
LPG Auto 548,970 LPG Auto 549,270
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,570
ΒΕΑ 35/40 407,040 ΒΕΑ 30/45 405,960
ΒΕΘ 50/70 394,100 -

ΤΡΙΤΗ 29/05/2018

ΤΡΙΤΗ 29/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,791 UNLEADED LRP 1.277,522
UNLEADED 95 1.233,781 UNLEADED 95 1.232,987
UNLEADED 100 1.301,086 UNLEADED 100 1.301,136
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,386 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,430
HEATING GASOIL 950,467 HEATING GASOIL 949,399
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,900 LPG 534,560
LPG Auto 550,860 LPG Auto 549,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,430
ΒΕΑ 35/40 411,840 ΒΕΑ 30/45 410,770
ΒΕΘ 50/70 398,940 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-28/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.235,113 UNLEADED LRP 1.275,844
UNLEADED 95 1.232,103 UNLEADED 95 1.231,320
UNLEADED 100 1.299,205 UNLEADED 100 1.299,255
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.030,667 DIΕSEL AUTO BIO 1.029,712
HEATING GASOIL 948,769 HEATING GASOIL 947,711
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 538,200 LPG 532,880
LPG Auto 549,120 LPG Auto 547,800
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,190
ΒΕΑ 35/40 410,540 ΒΕΑ 30/45 409,480
ΒΕΘ 50/70 397,680 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,995 UNLEADED LRP 1.277,685
UNLEADED 95 1.233,994 UNLEADED 95 1.233,170
UNLEADED 100 1.301,005 UNLEADED 100 1.301,015
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,498 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,491
HEATING GASOIL 950,955 HEATING GASOIL 949,856
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,490 LPG 532,150
LPG Auto 548,850 LPG Auto 547,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,990
ΒΕΑ 35/40 413,340 ΒΕΑ 30/45 412,240
ΒΕΘ 50/70 400,500 -

ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018

ΠΕΜΠΤΗ 24/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.235,815 UNLEADED LRP 1.276,525
UNLEADED 95 1.232,824 UNLEADED 95 1.232,011
UNLEADED 100 1.299,753 UNLEADED 100 1.299,774
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,573 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,586
HEATING GASOIL 949,856 HEATING GASOIL 948,769
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,370 LPG 529,050
LPG Auto 546,190 LPG Auto 544,830
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,380
ΒΕΑ 35/40 413,700 ΒΕΑ 30/45 412,620
ΒΕΘ 50/70 400,880 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.236,394 UNLEADED LRP 1.277,125
UNLEADED 95 1.233,404 UNLEADED 95 1.232,621
UNLEADED 100 1.300,222 UNLEADED 100 1.300,262
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,470 DIΕSEL AUTO BIO 1.030,505
HEATING GASOIL 950,283 HEATING GASOIL 949,226
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 535,160 LPG 529,870
LPG Auto 547,460 LPG Auto 546,140
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 397,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,610
ΒΕΑ 35/40 413,860 ΒΕΑ 30/45 412,810
ΒΕΘ 50/70 401,070 -

ΤΡΙΤΗ 22/05/2018

ΤΡΙΤΗ 22/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.232,916 UNLEADED LRP 1.273,637
UNLEADED 95 1.229,926 UNLEADED 95 1.229,133
UNLEADED 100 1.296,713 UNLEADED 100 1.296,744
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,668 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,701
HEATING GASOIL 946,999 HEATING GASOIL 945,931
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 532,950 LPG 527,650
LPG Auto 545,790 LPG Auto 544,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 394,410 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,340
ΒΕΑ 35/40 410,620 ΒΕΑ 30/45 409,550
ΒΕΘ 50/70 397,820 -

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,703 UNLEADED LRP 1.270,443
UNLEADED 95 1.226,722 UNLEADED 95 1.225,960
UNLEADED 100 1.293,306 UNLEADED 100 1.293,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,738 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,793
HEATING GASOIL 944,588 HEATING GASOIL 943,541
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,580 LPG 525,310
LPG Auto 543,320 LPG Auto 542,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720
ΒΕΑ 35/40 406,930 ΒΕΑ 30/45 405,880
ΒΕΘ 50/70 394,160 -