ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,119,520 UNLEADED LRP 1,160,170
UNLEADED 95 1,116,256 UNLEADED 95 1,115,331
UNLEADED 100 1,186,958 UNLEADED 100 1,186,938
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,447 DIΕSEL AUTO BIO 882,388
HEATING GASOIL 676,470 HEATING GASOIL 675,240
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 501,120 LPG 496,810
LPG Auto 508,290 LPG Auto 508,420
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,410
ΒΕΑ 35/40 292,240 ΒΕΑ 30/45 291,080
ΒΕΘ 50/70 278,290 -

ΠΕΜΠΤΗ 30/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 30/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.114,842 UNLEADED LRP 1.155,482
UNLEADED 95 1.111,588 UNLEADED 95 1.110,643
UNLEADED 100 1.182,117 UNLEADED 100 1.182,077
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 878,779 DIΕSEL AUTO BIO 877,700
HEATING GASOIL 672,189 HEATING GASOIL 670,928
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,590 LPG 495,260
LPG Auto 506,610 LPG Auto 506,720
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,060 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,900
ΒΕΑ 35/40 288,700 ΒΕΑ 30/45 287,540
ΒΕΘ 50/70 274,770 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,111,619 UNLEADED LRP 1,152,237
UNLEADED 95 1,108,365 UNLEADED 95 1,107,409
UNLEADED 100 1,178,802 UNLEADED 100 1,178,730
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 875,778 DIΕSEL AUTO BIO 874,691
HEATING GASOIL 669,555 HEATING GASOIL 668,294
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,370 LPG 493,020
LPG Auto 504,430 LPG Auto 504,510
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,550 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,380
ΒΕΑ 35/40 286,180 ΒΕΑ 30/45 285,000
ΒΕΘ 50/70 272,260 -

ΤΡΙΤΗ 28/03/2017

ΤΡΙΤΗ 28/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,110,480 UNLEADED LRP 1.151,140
UNLEADED 95 1,107,225 UNLEADED 95 1.106,299
UNLEADED 100 1,177,724 UNLEADED 100 1.177,693
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 873,958 DIΕSEL AUTO BIO 872,890
HEATING GASOIL 667,806 HEATING GASOIL 666,575
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 496,480 LPG 492,170
LPG Auto 503,620 LPG Auto 503,750
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,650 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,500
ΒΕΑ 35/40 285,290 ΒΕΑ 30/45 284,150
ΒΕΘ 50/70 271,360 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/03/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.111,354 UNLEADED LRP 1.152,014
UNLEADED 95 1.108,090 UNLEADED 95 1.107,165
UNLEADED 100 1.178,730 UNLEADED 100 1.178,710
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 874,995 DIΕSEL AUTO BIO 873,928
HEATING GASOIL 669,107 HEATING GASOIL 667,867
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,170 LPG 494,860
LPG Auto 506,460 LPG Auto 506,590
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,750
ΒΕΑ 35/40 286,570 ΒΕΑ 30/45 285,430
ΒΕΘ 50/70 272,620 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.113,073 UNLEADED LRP 1.153,723
UNLEADED 95 1.109,809 UNLEADED 95 1.108,873
UNLEADED 100 1.180,551 UNLEADED 100 1.180,510
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 877,263 DIΕSEL AUTO BIO 876,195
HEATING GASOIL 671,437 HEATING GASOIL 670,196
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 504,060 LPG 499,730
LPG Auto 511,050 LPG Auto 511,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,790 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 269,630
ΒΕΑ 35/40 288,490 ΒΕΑ 30/45 287,340
ΒΕΘ 50/70 274,520 -

ΠΕΜΠΤΗ 23/03/2017

ΠΕΜΠΤΗ 23/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.112,615 UNLEADED LRP 1.154,048
UNLEADED 95 1.109,350 UNLEADED 95 1.109,178
UNLEADED 100 1.180,154 UNLEADED 100 1.181,029
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 878,900 DIΕSEL AUTO BIO 878,575
HEATING GASOIL 673,084 HEATING GASOIL 672,575
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 509,420 LPG 506,040
LPG Auto 516,030 LPG Auto 517,120
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,610
ΒΕΑ 35/40 290,970 ΒΕΑ 30/45 290,360
ΒΕΘ 50/70 276,980 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.111,324 UNLEADED LRP 1.151,953
UNLEADED 95 1.108,049 UNLEADED 95 1.107,083
UNLEADED 100 1.178,965 UNLEADED 100 1.178,913
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 881,026 DIΕSEL AUTO BIO 879,927
HEATING GASOIL 675,108 HEATING GASOIL 673,836
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 516,490 LPG 512,120
LPG Auto 522,880 LPG Auto 522,960
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,480 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,300
ΒΕΑ 35/40 293,240 ΒΕΑ 30/45 292,050
ΒΕΘ 50/70 279,220 -

ΤΡΙΤΗ 21/03/2017

ΤΡΙΤΗ 21/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.110,388 UNLEADED LRP 1.151,047
UNLEADED 95 1.107,093 UNLEADED 95 1.106,158
UNLEADED 100 1.178,283 UNLEADED 100 1.178,252
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 882,837 DIΕSEL AUTO BIO 881,768
HEATING GASOIL 676,664 HEATING GASOIL 675,413
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 523,310 LPG 518,950
LPG Auto 529,580 LPG Auto 529,710
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,410
ΒΕΑ 35/40 295,410 ΒΕΑ 30/45 294,240
ΒΕΘ 50/70 281,330 -