ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2020:

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.208,549
UNLEADED 95 BIO 1.164,279 1.163,791
UNLEADED 100 BIO 1.234,381 1.234,777
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,428 921,380
HEATING GASOIL (ΧΠ) 717,252 716,113
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 985,254 987,562
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 612,671 608,756
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 672,971 669,056
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,830 703,431
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,507 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 482,475 481,315
Fuel Oil No 380 1%S 476,301 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 521,800 -
KERO SPECIAL 527,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 266,040 311,880
ΒΕΑ 30/45 - 329,220
ΒΕΑ 35/40 283,370 -
ΒΕΘ 50/70 269,680 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020

Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,912
UNLEADED 95 BIO 1.165,621 1.165,144
UNLEADED 100 BIO 1.235,724 1.236,140
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 927,208 926,171
HEATING GASOIL (ΧΠ) 722,510 721,391
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 979,426 981,766
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 605,196 601,311
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 665,496 661,611
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,535 709,146
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 660,737 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 483,126 481,976
Fuel Oil No 380 1%S 476,393 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 529,000 -
KERO SPECIAL 534,470 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,090 313,950
ΒΕΑ 30/45 - 331,280
ΒΕΑ 35/40 285,430 -
ΒΕΘ 50/70 271,740 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020

Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,213
UNLEADED 95 BIO 1.166,964 1.166,455
UNLEADED 100 BIO 1.236,954 1.237,341
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 930,432 929,374
HEATING GASOIL (ΧΠ) 725,876 724,728
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 966,135 968,433
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 589,342 585,426
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,642 645,726
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 689,193 713,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 639,757 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 483,950 482,780
Fuel Oil No 380 1%S 476,911 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 533,350 -
KERO SPECIAL 538,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,060 315,810
ΒΕΑ 30/45 - 333,100
ΒΕΑ 35/40 287,360 -
ΒΕΘ 50/70 273,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020

Τρίτη, 28 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.214,854
UNLEADED 95 BIO 1.170,594 1.170,106
UNLEADED 100 BIO 1.240,513 1.240,920
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 934,805 933,768
HEATING GASOIL (ΧΠ) 730,341 729,213
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,992 962,300
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 581,684 577,789
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,984 638,089
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 693,658 718,157
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,057 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 489,391 488,241
Fuel Oil No 380 1%S 482,373 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 537,790 -
KERO SPECIAL 543,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 273,980 319,650
ΒΕΑ 30/45 - 336,910
ΒΕΑ 35/40 291,240 -
ΒΕΘ 50/70 277,610 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Ιανουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 25 έως 27 Ιανουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,140
UNLEADED 95 BIO 1.179,910 1.179,402
UNLEADED 100 BIO 1.249,819 1.250,195
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 944,771 943,724
HEATING GASOIL (ΧΠ) 740,501 739,352
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 965,331 967,609
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 586,596 582,691
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 646,896 642,991
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 701,977 726,395
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,125 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 499,154 497,984
Fuel Oil No 380 1%S 491,923 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 548,230 -
KERO SPECIAL 553,680 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,190 323,760
ΒΕΑ 30/45 - 340,990
ΒΕΑ 35/40 295,420 -
ΒΕΘ 50/70 281,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020

Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.230,353
UNLEADED 95 BIO 1.186,104 1.185,615
UNLEADED 100 BIO 1.256,022 1.256,419
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,216 951,179
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,813 746,685
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,829 971,127
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 589,107 585,233
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 649,407 645,533
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 712,350 736,768
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,675 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 508,774 507,625
Fuel Oil No 380 1%S 501,645 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 554,890 -
KERO SPECIAL 560,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,870 326,390
ΒΕΑ 30/45 - 343,600
ΒΕΑ 35/40 298,090 -
ΒΕΘ 50/70 284,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020

Πέμπτη, 23 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.233,863
UNLEADED 95 BIO 1.189,633 1.189,135
UNLEADED 100 BIO 1.259,572 1.259,959
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,426 955,379
HEATING GASOIL (ΧΠ) 752,064 750,915
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 976,742 979,020
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 596,929 593,044
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 657,229 653,344
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,883 745,281
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,323 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 516,036 514,876
Fuel Oil No 380 1%S 509,131 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 557,970 -
KERO SPECIAL 563,400 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,200 325,700
ΒΕΑ 30/45 - 342,900
ΒΕΑ 35/40 297,410 -
ΒΕΘ 50/70 283,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020

Τετάρτη, 22 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,875
UNLEADED 95 BIO 1.191,657 1.191,149
UNLEADED 100 BIO 1.261,514 1.261,890
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,996 958,939
HEATING GASOIL (ΧΠ) 755,624 754,465
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 982,060 984,328
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 601,393 597,488
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,693 657,788
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 732,211 756,549
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,058 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 520,704 519,545
Fuel Oil No 380 1%S 513,849 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 560,420 -
KERO SPECIAL 565,840 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,340 323,750
ΒΕΑ 30/45 - 340,920
ΒΕΑ 35/40 295,520 -
ΒΕΘ 50/70 281,960 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020

Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.235,317
UNLEADED 95 BIO 1.191,087 1.190,589
UNLEADED 100 BIO 1.260,904 1.261,280
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,860 959,813
HEATING GASOIL (ΧΠ) 756,448 755,308
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 983,321 985,600
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 601,281 597,396
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,581 657,696
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 743,084 767,421
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,201 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 521,264 520,094
Fuel Oil No 380 1%S 514,358 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 559,440 -
KERO SPECIAL 564,860 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,060 320,450
ΒΕΑ 30/45 - 337,610
ΒΕΑ 35/40 292,220 -
ΒΕΘ 50/70 278,670 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)