ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 28 έως 30 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.086,418
UNLEADED 95 BIO 1.032,262 1.031,784
UNLEADED 100 BIO 1.095,906 1.096,252
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 792,628 791,652
HEATING GASOIL (ΧΠ) 591,439 590,361
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 853,542 855,668
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 476,139 472,488
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 536,439 532,788
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,923 603,674
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,313 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 351,689 350,611
Fuel Oil No 380 1%S 347,011 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 350,310 -
KERO SPECIAL 355,380 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,770 269,990
ΒΕΑ 30/45 - 286,040
ΒΕΑ 35/40 281,830 -
ΒΕΘ 50/70 269,150 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.082,624
UNLEADED 95 BIO 1.028,449 1.027,980
UNLEADED 100 BIO 1.092,061 1.092,428
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 788,621 787,656
HEATING GASOIL (ΧΠ) 587,626 586,557
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 845,630 847,756
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,403 463,762
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,703 524,062
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,696 601,467
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,950 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 348,729 347,641
Fuel Oil No 380 1%S 344,193 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 345,280 -
KERO SPECIAL 350,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,140 269,370
ΒΕΑ 30/45 - 285,430
ΒΕΑ 35/40 281,200 -
ΒΕΘ 50/70 268,520 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.077,895
UNLEADED 95 BIO 1.023,709 1.023,252
UNLEADED 100 BIO 1.087,312 1.087,679
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 783,089 782,133
HEATING GASOIL (ΧΠ) 582,225 581,168
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,237 846,393
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 466,295 462,664
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 526,595 522,964
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 575,390 598,202
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 514,391 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 345,231 344,163
Fuel Oil No 380 1%S 340,980 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 339,090 -
KERO SPECIAL 344,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 262,920 267,150
ΒΕΑ 30/45 - 283,220
ΒΕΑ 35/40 278,990 -
ΒΕΘ 50/70 266,300 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.072,108
UNLEADED 95 BIO 1.017,933 1.017,465
UNLEADED 100 BIO 1.081,526 1.081,891
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 777,139 776,173
HEATING GASOIL (ΧΠ) 576,601 575,533
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 846,057 848,203
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 469,254 465,613
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,554 525,913
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 569,237 592,059
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,628 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 340,868 339,790
Fuel Oil No 380 1%S 336,841 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 332,430 -
KERO SPECIAL 337,510 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,750 262,980
ΒΕΑ 30/45 - 279,070
ΒΕΑ 35/40 274,840 -
ΒΕΘ 50/70 262,140 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.067,349
UNLEADED 95 BIO 1.013,162 1.012,705
UNLEADED 100 BIO 1.076,695 1.077,072
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 771,698 770,743
HEATING GASOIL (ΧΠ) 571,211 570,144
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 849,739 851,895
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 474,055 470,434
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 534,355 530,734
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,996 587,839
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 526,697 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 336,698 335,630
Fuel Oil No 380 1%S 332,884 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 326,210 -
KERO SPECIAL 331,290 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 254,430 258,680
ΒΕΑ 30/45 - 274,770
ΒΕΑ 35/40 270,530 -
ΒΕΘ 50/70 257,820 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Σάββατο έως Δευτέρα, 21έως 23 Νοεμβρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 21έως 23 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.064,999
UNLEADED 95 BIO 1.010,824 1.010,346
UNLEADED 100 BIO 1.074,345 1.074,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 768,220 767,254
HEATING GASOIL (ΧΠ) 567,377 566,309
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 852,291 854,427
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 477,106 473,465
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 537,406 533,765
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 564,051 586,883
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,744 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 333,759 332,681
Fuel Oil No 380 1%S 330,098 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 322,010 -
KERO SPECIAL 327,090 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,580 254,800
ΒΕΑ 30/45 - 270,900
ΒΕΑ 35/40 266,680 -
ΒΕΘ 50/70 253,970 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.065,782
UNLEADED 95 BIO 1.011,607 1.011,128
UNLEADED 100 BIO 1.075,179 1.075,535
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 767,417 766,450
HEATING GASOIL (ΧΠ) 566,380 565,313
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,553 858,699
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 481,631 477,980
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,931 538,280
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,563 589,404
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,769 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 333,688 332,610
Fuel Oil No 380 1%S 330,139 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 321,160 -
KERO SPECIAL 326,250 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 250,110 254,340
ΒΕΑ 30/45 - 270,450
ΒΕΑ 35/40 266,220 -
ΒΕΘ 50/70 253,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020

Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.066,342
UNLEADED 95 BIO 1.012,167 1.011,698
UNLEADED 100 BIO 1.075,759 1.076,125
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,373 764,406
HEATING GASOIL (ΧΠ) 564,000 562,933
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,095 858,240
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 480,431 476,790
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,731 537,090
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 571,241 594,103
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 533,104 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 332,844 331,766
Fuel Oil No 380 1%S 329,488 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,150 -
KERO SPECIAL 324,240 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,400 253,640
ΒΕΑ 30/45 - 269,750
ΒΕΑ 35/40 265,510 -
ΒΕΘ 50/70 252,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.067,816
UNLEADED 95 BIO 1.013,611 1.013,162
UNLEADED 100 BIO 1.077,326 1.077,702
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 764,396 763,451
HEATING GASOIL (ΧΠ) 563,075 562,008
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 856,593 858,770
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 480,268 476,637
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,568 536,937
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 576,397 599,310
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 333,363 332,294
Fuel Oil No 380 1%S 330,169 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 319,450 -
KERO SPECIAL 324,550 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 249,800 254,050
ΒΕΑ 30/45 - 270,200
ΒΕΑ 35/40 265,940 -
ΒΕΘ 50/70 253,200 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).