ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2024:

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.368,340 1.367,801
UNLEADED 100 BIO 1.441,838 1.442,195
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.205,864 1.204,776
HEATING GASOIL (ΧΠ) 966,529 965,258
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.061,132 1.062,576
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 682,671 683,108
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 742,971 743,408
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,876 806,656
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 729,730 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 567,740 566,550
Fuel Oil No 380 1%S 541,491 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 840,550 -
KERO SPECIAL 846,080 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 434,810 435,590
ΒΕΑ 30/45 - 453,120
ΒΕΑ 35/40 452,340 -
ΒΕΘ 50/70 438,500 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.361,892 1.361,373
UNLEADED 100 BIO 1.435,309 1.435,696
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.200,219 1.199,172
HEATING GASOIL (ΧΠ) 960,589 959,339
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.058,396 1.059,871
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 679,610 680,079
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,910 740,379
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 795,408 806,219
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 726,029 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 565,066 563,906
Fuel Oil No 380 1%S 539,244 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 841,780 -
KERO SPECIAL 847,310 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 429,200 429,990
ΒΕΑ 30/45 - 447,530
ΒΕΑ 35/40 446,740 -
ΒΕΘ 50/70 432,890 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.356,481 1.355,923
UNLEADED 100 BIO 1.429,878 1.430,214
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.196,610 1.195,511
HEATING GASOIL (ΧΠ) 957,834 956,552
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.059,769 1.061,213
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 680,831 681,268
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,131 741,568
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,849 808,619
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 726,944 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 563,448 562,258
Fuel Oil No 380 1%S 537,790 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 844,990 -
KERO SPECIAL 850,530 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,740 427,510
ΒΕΑ 30/45 - 445,060
ΒΕΑ 35/40 444,290 -
ΒΕΘ 50/70 430,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024

Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.349,454 1.348,885
UNLEADED 100 BIO 1.422,759 1.423,085
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.189,745 1.188,647
HEATING GASOIL (ΧΠ) 951,529 950,226
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,298 1.061,722
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,400 681,817
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,700 742,117
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 798,073 808,843
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,595 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 565,635 564,435
Fuel Oil No 380 1%S 540,922 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 840,820 -
KERO SPECIAL 846,360 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 426,700 427,470
ΒΕΑ 30/45 - 445,010
ΒΕΑ 35/40 444,250 -
ΒΕΘ 50/70 430,400 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 20 εως 22 Ιανουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 20 εως 22 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.344,990 1.344,420
UNLEADED 100 BIO 1.418,234 1.418,570
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.188,280 1.187,192
HEATING GASOIL (ΧΠ) 950,846 949,555
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,796 1.062,230
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 682,000 682,427
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 742,300 742,727
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,839 808,619
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 728,409 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 570,882 569,683
Fuel Oil No 380 1%S 546,760 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 840,680 -
KERO SPECIAL 846,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 428,570 429,340
ΒΕΑ 30/45 - 446,890
ΒΕΑ 35/40 446,120 -
ΒΕΘ 50/70 432,260 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024

Παρασκευή, 19Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.341,145 1.340,606
UNLEADED 100 BIO 1.414,257 1.414,623
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.181,568 1.180,500
HEATING GASOIL (ΧΠ) 946,585 945,324
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.060,288 1.061,753
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 681,461 681,919
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 741,761 742,219
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 797,554 808,355
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,809 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 574,269 573,109
Fuel Oil No 380 1%S 550,980 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 831,910 -
KERO SPECIAL 837,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 431,380 432,170
ΒΕΑ 30/45 - 449,690
ΒΕΑ 35/40 448,910 -
ΒΕΘ 50/70 435,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.338,399 1.337,871
UNLEADED 100 BIO 1.411,369 1.411,755
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.177,652 1.176,605
HEATING GASOIL (ΧΠ) 944,551 943,300
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.057,715 1.059,179
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 679,122 679,580
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 739,422 739,880
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 793,344 804,124
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 725,927 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 579,456 578,297
Fuel Oil No 380 1%S 556,919 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 824,520 -
KERO SPECIAL 830,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 433,300 434,090
ΒΕΑ 30/45 - 451,590
ΒΕΑ 35/40 450,790 -
ΒΕΘ 50/70 436,980 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.331,972 1.331,412
UNLEADED 100 BIO 1.404,616 1.404,942
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.168,357 1.167,269
HEATING GASOIL (ΧΠ) 938,134 936,842
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.051,287 1.052,701
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 673,804 674,231
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 734,104 734,531
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 779,096 789,795
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 722,845 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 577,829 576,639
Fuel Oil No 380 1%S 555,872 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 804,720 -
KERO SPECIAL 810,220 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 428,500 429,260
ΒΕΑ 30/45 - 446,690
ΒΕΑ 35/40 445,930 -
ΒΕΘ 50/70 432,170 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο εως Δευτέρα, 13 εως 15 Ιανουαρίου 2024

Σάββατο εως Δευτέρα, 13 εως 15 Ιανουαρίου 2024
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - -
UNLEADED 95 BIO 1.328,545 1.327,995
UNLEADED 100 BIO 1.401,148 1.401,494
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.165,601 1.164,533
HEATING GASOIL (ΧΠ) 935,408 934,127
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.049,274 1.050,708
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 672,725 673,153
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 733,025 733,453
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 770,644 781,353
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 723,608 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 576,426 575,236
Fuel Oil No 380 1%S 554,642 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 798,190 -
KERO SPECIAL 803,700 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 425,620 426,380
ΒΕΑ 30/45 - 443,820
ΒΕΑ 35/40 443,050 -
ΒΕΘ 50/70 429,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)