ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2018:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 17-19/03/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  17-19/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.128,298 UNLEADED LRP 1.169,029
UNLEADED 95 1.125,439 UNLEADED 95 1.124,698
UNLEADED 100 1.188,118 UNLEADED 100 1.188,179
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,112 DIΕSEL AUTO BIO 915,218
HEATING GASOIL 706,472 HEATING GASOIL 705,465
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 471,020 LPG 467,520
LPG Auto 472,920 LPG Auto 473,200
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,200 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,200
ΒΕΑ 35/40 314,670 ΒΕΑ 30/45 313,660
ΒΕΘ 50/70 302,460 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,138 UNLEADED LRP 1.164,858
UNLEADED 95 1.121,290 UNLEADED 95 1.120,527
UNLEADED 100 1.183,907 UNLEADED 100 1.183,938
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,764 DIΕSEL AUTO BIO 912,838
HEATING GASOIL 704,723 HEATING GASOIL 703,695
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,270 LPG 465,750
LPG Auto 471,030 LPG Auto 471,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,300
ΒΕΑ 35/40 313,780 ΒΕΑ 30/45 312,760
ΒΕΘ 50/70 301,570 -

ΠΕΜΠΤΗ 15/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 15/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.121,687 UNLEADED LRP 1.162,428
UNLEADED 95 1.118,829 UNLEADED 95 1.118,097
UNLEADED 100 1.181,476 UNLEADED 100 1.181,537
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,292 DIΕSEL AUTO BIO 913,397
HEATING GASOIL 706,096 HEATING GASOIL 705,099
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,050 LPG 466,550
LPG Auto 471,440 LPG Auto 471,730
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,290
ΒΕΑ 35/40 314,770 ΒΕΑ 30/45 313,770
ΒΕΘ 50/70 302,550 -

ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14/03/2018

ΤΕΡΤΑΡΤΗ 14/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,212 UNLEADED LRP 1.157,923
UNLEADED 95 1.114,354 UNLEADED 95 1.113,602
UNLEADED 100 1.176,889 UNLEADED 100 1.176,921
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,970 DIΕSEL AUTO BIO 912,054
HEATING GASOIL 705,425 HEATING GASOIL 704,398
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 467,970 LPG 464,450
LPG Auto 468,970 LPG Auto 469,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,350
ΒΕΑ 35/40 313,830 ΒΕΑ 30/45 312,810
ΒΕΘ 50/70 301,620 -

ΤΡΙΤΗ 13/03/2018

ΤΡΙΤΗ 13/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,355 UNLEADED LRP 1.158,045
UNLEADED 95 1.114,497 UNLEADED 95 1.113,714
UNLEADED 100 1.176,981 UNLEADED 100 1.176,981
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,326 DIΕSEL AUTO BIO 912,390
HEATING GASOIL 706,055 HEATING GASOIL 705,008
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 468,770 LPG 465,230
LPG Auto 469,450 LPG Auto 469,690
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,690 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,650
ΒΕΑ 35/40 314,140 ΒΕΑ 30/45 313,100
ΒΕΘ 50/70 301,940 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12/03/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  10-12/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,409 UNLEADED LRP 1.157,139
UNLEADED 95 1.113,561 UNLEADED 95 1.112,818
UNLEADED 100 1.175,904 UNLEADED 100 1.175,964
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,082 DIΕSEL AUTO BIO 912,187
HEATING GASOIL 706,005 HEATING GASOIL 704,998
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 469,570 LPG 466,090
LPG Auto 470,350 LPG Auto 470,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,490 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,490
ΒΕΑ 35/40 313,910 ΒΕΑ 30/45 312,900
ΒΕΘ 50/70 301,740 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.116,318 UNLEADED LRP 1.157,018
UNLEADED 95 1.113,470 UNLEADED 95 1.112,707
UNLEADED 100 1.175,802 UNLEADED 100 1.175,822
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,207 DIΕSEL AUTO BIO 911,292
HEATING GASOIL 705,160 HEATING GASOIL 704,143
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,600 LPG 467,090
LPG Auto 471,560 LPG Auto 471,820
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,600 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,580
ΒΕΑ 35/40 314,010 ΒΕΑ 30/45 312,990
ΒΕΘ 50/70 301,840 -

ΠΕΜΠΤΗ 08/03/2018

ΠΕΜΠΤΗ 08/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,131 UNLEADED LRP 1.157,862
UNLEADED 95 1.114,284 UNLEADED 95 1.113,531
UNLEADED 100 1.176,748 UNLEADED 100 1.176,798
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,350 DIΕSEL AUTO BIO 911,454
HEATING GASOIL 705,170 HEATING GASOIL 704,153
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 472,560 LPG 469,060
LPG Auto 473,890 LPG Auto 474,170
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,490
ΒΕΑ 35/40 314,950 ΒΕΑ 30/45 313,940
ΒΕΘ 50/70 302,750 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 07/03/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.117,507 UNLEADED LRP 1.158,238
UNLEADED 95 1.114,639 UNLEADED 95 1.113,897
UNLEADED 100 1.177,398 UNLEADED 100 1.177,449
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,492 DIΕSEL AUTO BIO 911,577
HEATING GASOIL 705,221 HEATING GASOIL 704,215
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 470,040 LPG 466,520
LPG Auto 472,090 LPG Auto 472,370
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,980
ΒΕΑ 35/40 315,510 ΒΕΑ 30/45 314,500
ΒΕΘ 50/70 303,260 -