ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 24th, 2016:

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/02/2016

Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 949,604 UNLEADED LRP 949,523
UNLEADED 95 946,422 UNLEADED 95 945,445
UNLEADED 100 1013,848 UNLEADED 100 1013,767
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,128 DIΕSEL AUTO BIO 671,030
HEATING GASOIL 497,947 HEATING GASOIL 496,716
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,240 LPG 374,730
LPG Auto 382,940 LPG Auto 383,670
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 141,310 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,120
ΒΕΑ 35/40 158,590 ΒΕΑ 30/45 157,400
ΒΕΘ 50/70 144,950 - -