ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 2nd, 2016:

ΤΡΙΤΗ 02/02/2016

ΤΡΙΤΗ 02/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1000.037 UNLEADED LRP 999.956
UNLEADED 95 996.803 UNLEADED 95 995.827
UNLEADED 100 1065.786 UNLEADED 100 1065.715
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 664.297 DIΕSEL AUTO BIO 663.098
HEATING GASOIL 493.299 HEATING GASOIL 492.058
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 421.540 LPG 418.000
LPG Auto 424.790 LPG Auto 425.540
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 154.250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 153.050
ΒΕΑ 35/40 171.770 ΒΕΑ 30/45 170.570
ΒΕΘ 50/70 157.940 - -