ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 18/02/2016

Πέμπτη, 18 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 953,398 UNLEADED LRP 953,316
UNLEADED 95 950,245 UNLEADED 95 949,300
UNLEADED 100 1016,950 UNLEADED 100 1016,869
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 670,165 DIΕSEL AUTO BIO 669,087
HEATING GASOIL 495,506 HEATING GASOIL 494,306
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 388,470 LPG 385,020
LPG Auto 391,350 LPG Auto 392,080
,
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,090
ΒΕΑ 35/40 157,320 ΒΕΑ 30/45 156,150
ΒΕΘ 50/70 143,850 - -

Comments are closed.