ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 16th, 2016:

ΤΡΙΤΗ 16/02/2016

ΤΡΙΤΗ
16-02-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 945,383 UNLEADED LRP  945,292
UNLEADED 95 942,262 UNLEADED 95  941,295
UNLEADED 100 1008,427 UNLEADED 100  1008,336
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 658,601 DIΕSEL AUTO BIO  657,514
HEATING GASOIL 482,661 HEATING GASOIL  481,451
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380,54 LPG  377,10
LPG Auto 383,42 LPG Auto  384,13
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,96 ΒΕΑ 50/70 & 70/100  133,79
ΒΕΑ 35/40 151,91 ΒΕΑ 30/45  150,74
ΒΕΘ 50/70 138,53 - -