ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΤΡΙΤΗ 23/02/2016

Τρίτη, 23 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 952,117 UNLEADED LRP 952,025
UNLEADED 95 948,933 UNLEADED 95 947,957
UNLEADED 100 1016,208 UNLEADED 100 1016,116
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 675,159 DIΕSEL AUTO BIO 674,060
HEATING GASOIL 500,764 HEATING GASOIL 499,522
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 380,430 LPG 376,930
LPG Auto 384,650 LPG Auto 385,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 143,260 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 142,070
ΒΕΑ 35/40 160,490 ΒΕΑ 30/45 159,290
ΒΕΘ 50/70 146,890 - -

Comments are closed.