ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 15th, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 13/02/2016 – 15/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
13/02/16-15/02/16
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 939,668 UNLEADED LRP 939,587
UNLEADED 95 936,546 UNLEADED 95 935,590
UNLEADED 100 1002,560 UNLEADED 100 1002,478
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 654,788 DIΕSEL AUTO BIO 653,720
HEATING GASOIL 478,684 HEATING GASOIL 477,474
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 371,210 LPG 367,770
LPG Auto 374,660 LPG Auto 375,370
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 134,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 133,020
ΒΕΑ 35/40 151,110 ΒΕΑ 30/45 149,940
ΒΕΘ 50/70 137,750 - -