ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/02/2016

Παρασκευή, 26 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 954,415 UNLEADED LRP 954,344
UNLEADED 95 951,211 UNLEADED 95 950,255
UNLEADED 100 1018,964 UNLEADED 100 1018,893
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 669,881 DIΕSEL AUTO BIO 668,793
HEATING GASOIL 495,577 HEATING GASOIL 494,356
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 382,410 LPG 378,910
LPG Auto 387,800 LPG Auto 388,550
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,420
ΒΕΑ 35/40 157,960 ΒΕΑ 30/45 156,770
ΒΕΘ 50/70 144,260 - -

Comments are closed.