ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΕΜΠΤΗ 25/02/2016

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 950,031 UNLEADED LRP 949,960
UNLEADED 95 946,839 UNLEADED 95 945,882
UNLEADED 100 1014,428 UNLEADED 100 1014,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 669,128 DIΕSEL AUTO BIO 668,050
HEATING GASOIL 495,017 HEATING GASOIL 493,797
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,360 LPG 374,860
LPG Auto 383,480 LPG Auto 384,240
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 138,920
ΒΕΑ 35/40 157,420 ΒΕΑ 30/45 156,240
ΒΕΘ 50/70 143,750 - -

Comments are closed.