ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου 12th, 2016:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/02/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-02-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 940,095 UNLEADED LRP 940,024
UNLEADED 95 936,963 UNLEADED 95 936,007
UNLEADED 100 1003,231 UNLEADED 100 1003,149
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 656,293 DIΕSEL AUTO BIO 655,226
HEATING GASOIL 479,020 HEATING GASOIL 477,810
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 369,800 LPG 366,350
LPG Auto 373,730 LPG Auto 374,460
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 136,500 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 135,330
ΒΕΑ 35/40 153,490 ΒΕΑ 30/45 152,320
ΒΕΘ 50/70 140,070 - -