ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 20/02/2016 – 22/02/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
20/02/2016-22/02/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 948,852 UNLEADED LRP 948,791
UNLEADED 95 945,689 UNLEADED 95 944,743
UNLEADED 100 1012,709 UNLEADED 100 1012,648
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 672,026 DIΕSEL AUTO BIO 670,938
HEATING GASOIL 498,007 HEATING GASOIL 496,787
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 378,740 LPG 375,270
LPG Auto 382,690 LPG Auto 383,440
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 140,430 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 139,260
ΒΕΑ 35/40 157,600 ΒΕΑ 30/45 156,430
ΒΕΘ 50/70 144,050 - -

Comments are closed.