ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.130,087 UNLEADED LRP 1.170,809
UNLEADED 95 1.127,098 UNLEADED 95 1.126,304
UNLEADED 100 1.192,583 UNLEADED 100 1.192,623
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,998 DIΕSEL AUTO BIO 925,032
HEATING GASOIL 720,283 HEATING GASOIL 719,216
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,830 LPG 535,510
LPG Auto 547,340 LPG Auto 548,930
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,980
ΒΕΑ 35/40 333,260 ΒΕΑ 30/45 332,200
ΒΕΘ 50/70 320,460 -

Comments are closed.