ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 20th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 18-20/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.125,348 UNLEADED LRP 1.166,079
UNLEADED 95 1.122,358 UNLEADED 95 1.121,575
UNLEADED 100 1.187,701 UNLEADED 100 1.187,762
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,276 DIΕSEL AUTO BIO 921,320
HEATING GASOIL 716,347 HEATING GASOIL 715,289
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 524,400 LPG 522,090
LPG Auto 534,970 LPG Auto 536,570
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,920 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,870
ΒΕΑ 35/40 332,120 ΒΕΑ 30/45 331,060
ΒΕΘ 50/70 319,330 -