ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 17th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,129,263 UNLEADED LRP 1,169,974
UNLEADED 95 1,126,264 UNLEADED 95 1,125,471
UNLEADED 100 1,191,840 UNLEADED 100 1,191,880
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 923,333 DIΕSEL AUTO BIO 922,367
HEATING GASOIL 716,439 HEATING GASOIL 715,361
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,640 LPG 532,300
LPG Auto 544,240 LPG Auto 545,810
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 318,040 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,960
ΒΕΑ 35/40 334,280 ΒΕΑ 30/45 333,210
ΒΕΘ 50/70 321,460 -