ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 27th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.131,827 UNLEADED LRP 1.172,527
UNLEADED 95 1.128,846 UNLEADED 95 1.128,023
UNLEADED 100 1.194,230 UNLEADED 100 1.194,240
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 926,933 DIΕSEL AUTO BIO 925,947
HEATING GASOIL 721,005 HEATING GASOIL 719,907
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 540,950 LPG 538,590
LPG Auto 550,420 LPG Auto 551,970
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,610 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,530
ΒΕΑ 35/40 332,800 ΒΕΑ 30/45 331,710
ΒΕΘ 50/70 320,020 -