ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 14th, 2017:

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017

ΤΡΙΤΗ 14/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,089 UNLEADED LRP 1,188,789
UNLEADED 95 1,145,058 UNLEADED 95 1,144,234
UNLEADED 100 1,211,499 UNLEADED 100 1,211,519
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,188 DIΕSEL AUTO BIO 932,191
HEATING GASOIL 724,198 HEATING GASOIL 723,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,150 LPG 558,770
LPG Auto 568,380 LPG Auto 569,960
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,110 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,030
ΒΕΑ 35/40 346,530 ΒΕΑ 30/45 345,440
ΒΕΘ 50/70 333,570 -