ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 10th, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.148,607 UNLEADED LRP 1.189,318
UNLEADED 95 1.145,566 UNLEADED 95 1.144,752
UNLEADED 100 1.212,220 UNLEADED 100 1.212,251
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 934,317 DIΕSEL AUTO BIO 933,330
HEATING GASOIL 723,894 HEATING GASOIL 722,795
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,260 LPG 559,890
LPG Auto 569,330 LPG Auto 570,920
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,880 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,790
ΒΕΑ 35/40 347,350 ΒΕΑ 30/45 346,260
ΒΕΘ 50/70 334,350 -