ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 2nd, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 02/11/2017

ΠΕΜΠΤΗ 02/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.126,792 UNLEADED LRP 1.167,503
UNLEADED 95 1.123,761 UNLEADED 95 1.122,948
UNLEADED 100 1.190,009 UNLEADED 100 1.190,029
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 920,343 DIΕSEL AUTO BIO 919,336
HEATING GASOIL 705,923 HEATING GASOIL 704,835
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,930 LPG 542,550
LPG Auto 552,640 LPG Auto 554,230
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 314,290 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 313,210
ΒΕΑ 35/40 330,730 ΒΕΑ 30/45 329,650