ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 3rd, 2017:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/11/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.127,819 UNLEADED LRP 1.168,550
UNLEADED 95 1.124,789 UNLEADED 95 1.123,995
UNLEADED 100 1.190,996 UNLEADED 100 1.191,046
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 919,723 DIΕSEL AUTO BIO 918,767
HEATING GASOIL 704,906 HEATING GASOIL 703,828
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,890 LPG 542,540
LPG Auto 552,060 LPG Auto 553,670
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 316,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 315,060
ΒΕΑ 35/40 332,560 ΒΕΑ 30/45 331,490
ΒΕΘ 50/70 319,590 -