ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Νοεμβρίου 13th, 2017:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/11/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 11-13/11/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,149,716 UNLEADED LRP 1.190,426
UNLEADED 95 1,146,685 UNLEADED 95 1.145,871
UNLEADED 100 1,213,268 UNLEADED 100 1.213,308
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 933,981 DIΕSEL AUTO BIO 932,984
HEATING GASOIL 724,452 HEATING GASOIL 723,365
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 561,580 LPG 559,200
LPG Auto 568,560 LPG Auto 570,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 330,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,710
ΒΕΑ 35/40 347,240 ΒΕΑ 30/45 346,160
ΒΕΘ 50/70 334,260 -