ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου, 2019:

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 17 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,244
UNLEADED 95 BIO 1.166,974 1.166,486
UNLEADED 100 BIO 1.237,055 1.237,472
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,486 980,448
HEATING GASOIL 908,455 907,326
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 823,948 826,266
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 441,592 437,687
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,892 497,987
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,937 610,518
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 480,881 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 441,642 440,483
Fuel Oil No 380 1%S 424,384 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 597,560 -
KERO SPECIAL 603,030 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,450 291,320
ΒΕΑ 30/45 - 308,640
ΒΕΑ 35/40 309,770 -
ΒΕΘ 50/70 296,090 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,918
UNLEADED 95 BIO 1.157,618 1.157,149
UNLEADED 100 BIO 1.227,567 1.228,004
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 974,550 973,533
HEATING GASOIL 902,007 900,898
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 816,686 819,016
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 434,402 430,517
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,702 490,817
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,167 602,768
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 473,833 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,683 425,553
Fuel Oil No 380 1%S 408,702 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,980 -
KERO SPECIAL 592,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,490 269,370
ΒΕΑ 30/45 - 286,690
ΒΕΑ 35/40 287,810 -
ΒΕΘ 50/70 274,140 -

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,793
UNLEADED 95 BIO 1.158,502 1.158,025
UNLEADED 100 BIO 1.228,553 1.228,970
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,445 977,418
HEATING GASOIL 906,176 905,058
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 822,045 824,375
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 439,538 435,633
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 499,838 495,933
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,093 609,714
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,521 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 425,970 424,831
Fuel Oil No 380 1%S 407,441 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,710 -
KERO SPECIAL 597,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,430 269,300
ΒΕΑ 30/45 - 286,650
ΒΕΑ 35/40 287,770 -
ΒΕΘ 50/70 274,080 -

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.201,847
UNLEADED 95 BIO 1.157,576 1.157,079
UNLEADED 100 BIO 1.227,516 1.227,933
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,529 976,482
HEATING GASOIL 905,617 904,478
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 824,212 826,530
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 441,348 437,443
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,648 497,743
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 589,751 614,321
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 479,630 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,061 424,903
Fuel Oil No 380 1%S 407,594 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,190 -
KERO SPECIAL 596,660 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 271,860 270,730
ΒΕΑ 30/45 - 288,050
ΒΕΑ 35/40 289,180 -
ΒΕΘ 50/70 275,500 -

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.200,474
UNLEADED 95 BIO 1.156,204 1.155,716
UNLEADED 100 BIO 1.226,051 1.226,448
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 975,974 974,935
HEATING GASOIL 904,295 903,167
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 823,948 826,266
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 440,870 436,974
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 501,170 497,274
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 591,011 615,552
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,704 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,865 428,717
Fuel Oil No 380 1%S 411,936 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 589,580 -
KERO SPECIAL 595,040 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,290 275,160
ΒΕΑ 30/45 - 292,460
ΒΕΑ 35/40 293,590 -
ΒΕΘ 50/70 279,930 -

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 10 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.196,142
UNLEADED 95 BIO 1.151,881 1.151,383
UNLEADED 100 BIO 1.221,709 1.222,106
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,766 969,719
HEATING GASOIL 899,281 898,142
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 820,805 823,114
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 437,371 433,466
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 497,671 493,766
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 590,340 614,891
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 474,504 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,364 429,205
Fuel Oil No 380 1%S 413,065 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,980 -
KERO SPECIAL 589,450 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,620 275,480
ΒΕΑ 30/45 - 292,780
ΒΕΑ 35/40 293,920 -
ΒΕΘ 50/70 280,260 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 7 έως 9 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,823
UNLEADED 95 BIO 1.146,542 1.146,055
UNLEADED 100 BIO 1.216,441 1.216,848
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 963,494 962,447
HEATING GASOIL 892,141 891,003
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 815,008 817,327
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 431,137 427,221
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 491,437 487,521
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 587,646 612,257
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 467,385 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 424,069 422,909
Fuel Oil No 380 1%S 406,973 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 575,280 -
KERO SPECIAL 580,750 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,490 269,350
ΒΕΑ 30/45 - 286,700
ΒΕΑ 35/40 287,840 -
ΒΕΘ 50/70 274,140 -

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 6 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,273
UNLEADED 95 BIO 1.145,994 1.145,495
UNLEADED 100 BIO 1.215,974 1.216,359
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,362 959,305
HEATING GASOIL 888,786 887,636
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 811,937 814,245
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 427,924 423,998
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 488,224 484,298
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,499 610,131
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 463,907 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 417,824 416,665
Fuel Oil No 380 1%S 400,505 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 570,860 -
KERO SPECIAL 576,350 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,610 264,460
ΒΕΑ 30/45 - 281,820
ΒΕΑ 35/40 282,970 -
ΒΕΘ 50/70 269,260 -

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.188,362
UNLEADED 95 BIO 1.144,061 1.143,583
UNLEADED 100 BIO 1.214,041 1.214,468
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,009 954,982
HEATING GASOIL 884,250 883,121
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 806,872 809,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 422,746 418,841
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 483,046 479,141
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,289 605,962
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,477 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 413,106 411,966
Fuel Oil No 380 1%S 395,847 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,920 -
KERO SPECIAL 571,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,600 262,480
ΒΕΑ 30/45 - 279,860
ΒΕΑ 35/40 280,980 -
ΒΕΘ 50/70 267,260 -