ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 2nd, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 31 Αυγούστου έως 02 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 31 Αυγούστου έως 02 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.198,196
UNLEADED 95 BIO 1.153,926 1.153,448
UNLEADED 100 BIO 1.223,550 1.223,967
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,755 954,738
HEATING GASOIL 882,684 881,565
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 782,200 784,519
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 394,983 391,108
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,283 451,408
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,259 602,738
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,539 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,689 426,560
Fuel Oil No 380 1%S 412,048 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,600 -
KERO SPECIAL 574,050 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,070 282,950
ΒΕΑ 30/45 - 300,190
ΒΕΑ 35/40 301,310 -
ΒΕΘ 50/70 287,700 -