ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 5th, 2019:

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019

Πέμπτη, 5 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.188,362
UNLEADED 95 BIO 1.144,061 1.143,583
UNLEADED 100 BIO 1.214,041 1.214,468
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 956,009 954,982
HEATING GASOIL 884,250 883,121
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 806,872 809,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 422,746 418,841
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 483,046 479,141
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,289 605,962
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 458,477 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 413,106 411,966
Fuel Oil No 380 1%S 395,847 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,920 -
KERO SPECIAL 571,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 263,600 262,480
ΒΕΑ 30/45 - 279,860
ΒΕΑ 35/40 280,980 -
ΒΕΘ 50/70 267,260 -