ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 4th, 2019:

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2019

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.191,900
UNLEADED 95 BIO 1.147,631 1.147,132
UNLEADED 100 BIO 1.217,579 1.217,976
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,165 954,108
HEATING GASOIL 883,040 881,901
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 798,400 800,710
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 413,166 409,251
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 473,466 469,551
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 580,517 605,138
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 446,700 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 414,864 413,706
Fuel Oil No 380 1%S 397,921 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 565,250 -
KERO SPECIAL 570,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,810 266,670
ΒΕΑ 30/45 - 284,020
ΒΕΑ 35/40 285,160 -
ΒΕΘ 50/70 271,460 -