ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 13th, 2019:

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,793
UNLEADED 95 BIO 1.158,502 1.158,025
UNLEADED 100 BIO 1.228,553 1.228,970
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,445 977,418
HEATING GASOIL 906,176 905,058
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 822,045 824,375
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 439,538 435,633
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 499,838 495,933
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 585,093 609,714
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 478,521 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 425,970 424,831
Fuel Oil No 380 1%S 407,441 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,710 -
KERO SPECIAL 597,190 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,430 269,300
ΒΕΑ 30/45 - 286,650
ΒΕΑ 35/40 287,770 -
ΒΕΘ 50/70 274,080 -