ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Σεπτεμβρίου 3rd, 2019:

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2019

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.195,165
UNLEADED 95 BIO 1.150,886 1.150,407
UNLEADED 100 BIO 1.220,662 1.221,079
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 957,505 956,467
HEATING GASOIL 885,115 883,995
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 792,614 794,932
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 406,474 402,590
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 466,774 462,890
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 581,055 605,616
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 438,207 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 421,679 420,539
Fuel Oil No 380 1%S 405,163 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,820 -
KERO SPECIAL 574,280 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 276,690 275,570
ΒΕΑ 30/45 - 292,870
ΒΕΑ 35/40 293,990 -
ΒΕΘ 50/70 280,330 -